شنبه 16 ذوالحجه 1445 - 22 ژوئن 2024
فارسی

حکم نماز در خیابان و پیاده رو و مسیر در صورت پر شدن مسجد

سوال

من می‌دانم که شرع از نماز خواندن در راه مردم نهی کرده است، اما اگر مسجد پر شد و نیاز داشتیم که در مسیر نماز بگزاریم آیا این کار صحیح است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

نزد جمهور فقها، نماز خواندن در راه مکروه است، و منظور مکانی است که مردم از آن عبور می‌کنند.

علت در نهی از نماز در این مکان اعتدا به حق مردم و تنگ کردن راه بر آنان است، همچنین نمازگزار در این حالت مشغول عابران می‌شود و خشوعش در نماز کم می‌شود.

اما… اگر مسلمانان به دلیل کم بودن جا در مسجد یا نبودن جایی دیگر، نیازمند نماز خواندن در مسیر شدند، در این حالت اشکالی ندارد.

نگا: «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲۷/ ۱۱۴) و (۳۸/ ۳۶۷).

از شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ پرسیده شد:

اگر مسجد جا نداشته باشد، حکم نماز در بازار و اماکن دور و بر مسجد چیست؟

ایشان چنین پاسخ دادند:

«اشکالی ندارد که اگر انسان مجبور شود در بازار یا در اماکن محیط مسجد نماز بخواند، این اشکالی ندارد، حتی آنهایی که می‌گویند نماز در مسیر عبور درست نیست، نماز جمعه و نماز عید را در صورتی که مسجد پر شود و مردم [برای نماز] به بازار وارد شوند، درست دانسته‌اند. صحیح این است که هرجا نیاز باشد [از این نهی] استثنا می‌شود، بنابراین اگر مسجد پر شد اشکالی ندارد که در بازار نماز بگزارند» (مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۱۲/ ۳۳۱).

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب