چهارشنبه 13 ذوالحجه 1445 - 19 ژوئن 2024
فارسی

زکات طلای افزوده شده در اثنای حول

سوال

اگر نزد من طلای کافی باشد و زکات بر آن واجب شود اما هنوز یک سال بر آن نگذشته باشد و هنگام پایان یک سال بر وزن آن افزوده شود آیا قیمت زکاتی که باید بدهم بر اساس وزن طلا در آغاز سال خواهد بود یا بر اساس پایان سال و وزن جدید؟

متن پاسخ

الحمدلله.

کسی که طلایی در اختیار دارد که به نصاب زکات رسیده، سپس در اثنای حول (سال زکاتی) طلای جدیدی بخرد یا کسی به او طلا هدیه دهد برای طلای جدید یک حول مستقل در نظر می‌گیرد، یعنی سال زکاتی آن را از همان روزی که طلا را خریده یا هدیه را قبول کرده در نظر می‌گیرد.

بر این اساس، زکات طلاهای قبلی را با سر رسیدن حول آن پرداخت می‌کند سپس زکات طلای جدید را با رسیدن حول آن پرداخت می‌کند، یعنی یک سال بعد از ملکیت آن.

همچنین می‌تواند زکات همهٔ طلاها را همراه با فرا رسیدن حول طلاهای قبلی یکجا پرداخت کند و بدین ترتیب زکات طلاهای جدید را نیز قبل از فرا رسیدن حول آن پرداخت کرده که این کار جایز است و آن را تعجیل زکات می‌گویند.

از شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ دربارهٔ کسی پرسیدند که طلای جدیدی خریده است و آن را به طلاهای قبلی خود افزوده، آیا زکات بر آن واجب است؟

ایشان پاسخ دادند: «اگر طلاها را در اثنای حول خریده آن را به طلاهای قبلی اضافه نمی‌کند برای برای آن به طور جداگانه یک حول در نظر می‌گیرد و اگر خواست آن را به طلاهای قبلی اضافه می‌کند و زکات آنها را یکجا پرداخت می‌کند که این کار اشکالی ندارد و از باب تقدیم زکات و زودتر ادا کردن آن است.

پرسنده: اگر طلای جدیدی که خریده کمتر از حد نصاب باشد چه؟

شیخ: اگر طلای جدیدی که خریده کمتر از حد نصاب است، در نصاب آن را به طلای قبلی اضافه می‌کند اما از نظر حول، حول خودش را دارد (یعنی وقت پرداخت آن متفاوت است) البته اگر ترجیح ندهد که زکات هر دو را در یک ماه بدهد» (لقاء الباب المفتوح).

والله اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب