جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

یکجا کردن قضای رمضان با نیت شش روزه‌ی شش روز شوال صحیح نیست

سوال

آیا درست است که شش روز شوال را همراه با نیت قضای روزهای رمضان که به سبب عادت ماهیانه روزه نبوده‌ام یکجا کنم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

چنین کاری صحیح نیست، زیرا روزه‌ی شش روز شوال ممکن نیست مگر پس از روزه گرفتن کامل رمضان.

شیخ ابن عثیمین در فتاوی الصیام (۴۳۸) می‌گوید:

«کسی که روزه عرفه یا روز عاشوراء را روزه بگیرد و قضای رمضان هم داشته باشد روزه‌اش صحیح است، اما اگر نیت کند که این روز را همراه با قضای رمضان روزه بگیرد دو اجر را به دست خواهد آورد، اجر روزه‌ی عرفه با اجر قضای رمضان، یا اجر روزه‌ی عاشورا با قضای رمضان. این در مورد روزه‌ی مستحب مطلقی است که به رمضان مرتبط نیست، اما روزه‌ی شش روز شوال مرتبط به رمضان است و تنها پس از قضای آن امکان دارد، بنابراین اگر پیش از قضای روزه‌های باقیمانده‌ی رمضان این شش روز را روزه بگیرد اجر آن را به دست نخواهد آورد، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: هرکه رمضان را روزه بگیرد، سپس آن را با شش روز از شوال ادامه دهد مانند آن است که همه‌ی سال را روزه گرفته است. مشخص است کسی که قضای رمضانش باقی مانده رمضان را کامل روزه نگرفته مگر آنکه قضایش را بگیرد».

منبع: سایت اسلام سوال و جواب