جمعه 27 جمادی الثانی 1441 - 21 فوریه 2020
فارسی

106483

04-08-2019

روزهٔ روز عرفه به نیت قضای روزهٔ یک روز از رمضان

04-08-2019

118281

25-06-2019

قضای چند روز از رمضان دارد اما تعدادش را فراموش کرده

25-06-2019

50692

17-06-2019

از روی ندانستن حکم روزه، روزهای بسیاری را روزه نگرفته و تعدادش را نمی‌داند

17-06-2019

4082

05-06-2019

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

05-06-2019

232694

08-05-2019

حکم کسی که بدون عذر در رمضان روزه نگیرد

08-05-2019

50651

10-04-2019

پیش از آغاز قضای روزه‌های رمضان حامله شده و نمی‌تواند روزه بگیرد

10-04-2019

26860

08-05-2018

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

08-05-2018

272947

04-05-2018

گمان کرده روزه‌اش باطل است اما برای رعایت حرمت ماه رمضان امساک نموده و مبطلات روزه را انجام نداده سپس فهمیده که روزه‌اش باطل نیست. آیا باید آن روزه را قضا کند؟

04-05-2018

21710

30-04-2018

به تاخیر انداختن قضای روزهٔ رمضان

30-04-2018

112102

24-04-2018

چگونه روزه‌های قضایش را به جای آورد؟

24-04-2018

38867

22-04-2018

از روی ندانستن، روزهای عادت ماهیانه را روزه بوده؛ اکنون چه کند؟

22-04-2018

249449

20-04-2018

از روی نادانی روزه نگرفته، آیا باید روزه‌هایش را قضا کند؟

20-04-2018

21049

01-09-2017

قضای روزه‌های واجب در ایام تشریق صحیح نیست

01-09-2017

234125

27-06-2017

آیا برای کسی که بدون عذر رمضان را روزه نبوده یا به عمد روزه‌اش را خورده، قضای آن واجب است؟

27-06-2017

38355

24-06-2017

روزه گرفتن روز دوم شوال جایز است

24-06-2017

ارسال ملاحظات