سه شنبه 5 جمادی الثانی 1442 - 19 ژانویه 2021
فارسی

40389

01-06-2020

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

01-06-2020

39328

29-05-2020

یکجا کردن قضای رمضان با نیت شش روزه‌ی شش روز شوال صحیح نیست

29-05-2020

38355

23-05-2020

روزه گرفتن روز دوم شوال جایز است

23-05-2020

39234

20-05-2020

در فدیهٔ روزه، دادن پول به جای غذا جایز نیست

20-05-2020

26212

13-04-2020

کسی که نمی‌داند چند روز قضای رمضان دارد

13-04-2020

21710

05-04-2020

به تاخیر انداختن قضای روزهٔ رمضان

05-04-2020

106483

04-08-2019

روزهٔ روز عرفه به نیت قضای روزهٔ یک روز از رمضان

04-08-2019

118281

25-06-2019

قضای چند روز از رمضان دارد اما تعدادش را فراموش کرده

25-06-2019

50692

17-06-2019

از روی ندانستن حکم روزه، روزهای بسیاری را روزه نگرفته و تعدادش را نمی‌داند

17-06-2019

4082

05-06-2019

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

05-06-2019

232694

08-05-2019

حکم کسی که بدون عذر در رمضان روزه نگیرد

08-05-2019

50651

10-04-2019

پیش از آغاز قضای روزه‌های رمضان حامله شده و نمی‌تواند روزه بگیرد

10-04-2019

26860

08-05-2018

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

08-05-2018

272947

04-05-2018

گمان کرده روزه‌اش باطل است اما برای رعایت حرمت ماه رمضان امساک نموده و مبطلات روزه را انجام نداده سپس فهمیده که روزه‌اش باطل نیست. آیا باید آن روزه را قضا کند؟

04-05-2018

112102

24-04-2018

چگونه روزه‌های قضایش را به جای آورد؟

24-04-2018