شنبه 10 ذوالقعده 1445 - 18 مه 2024
فارسی

122319

18-11-2023

حکم پرداخت فدیهٔ تاخیر روزه قبل از قضا

18-11-2023

106477

03-03-2023

انجام پراکندهٔ قضای رمضان اشکالی ندارد

03-03-2023

49794

30-04-2022

زن حامله و شیرده روزه نمی‌گیرند و به جایش قضا می‌کنند و غذا دادن به جای روزه برایشان درست نیست

30-04-2022

65803

04-04-2022

آیا برایش جایز است به علت سختی کار روزه نگیرد؟

04-04-2022

49848

24-03-2022

مدعی است دلیلی وجود ندارد که زن باید روزه‌هایی که در عادت ماهیانه نگرفته را قضا کند

24-03-2022

26860

07-03-2022

روزه گرفتن یوم الشک به نیت قضای روزهٔ فوت شده رمضان قبل

07-03-2022

26865

05-03-2022

به تاخیر انداختن قضای روزه‌ی رمضان تا رمضان بعد

05-03-2022

49985

03-03-2022

حکم به پایان نرساندن قضای روزه‌ی واجب

03-03-2022

118281

01-03-2022

قضای چند روز از رمضان دارد اما تعدادش را فراموش کرده

01-03-2022

4082

15-05-2021

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

15-05-2021

107780

26-03-2021

حکم کسی که قضای رمضان قبلی را فراموش کند و رمضان بعد فرا برسد

26-03-2021

292192

18-03-2021

قضای رمضان را بدون آن‌که از شب نیت داشته باشد انجام می‌داد، به این شکل که صبح‌ها آن را نیت می‌کرد؛ اکنون باید چکار کند؟

18-03-2021

234125

08-03-2021

آیا برای کسی که بدون عذر رمضان را روزه نبوده یا به عمد روزه‌اش را خورده، قضای آن واجب است؟

08-03-2021

40389

01-06-2020

در صورتی که روزهای باقی مانده‌ی شوال کافی نباشد، آیا می‌تواند شش روز شوال را پیش از قضای رمضان روزه بگیرد؟

01-06-2020

39328

29-05-2020

یکجا کردن قضای رمضان با نیت شش روزه‌ی شش روز شوال صحیح نیست

29-05-2020