جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

اگر روزه‌دار در حال روزه در گلویش مزه‌ی خون را احساس کند

سوال

آیا هنگامی که در حال روزه مزه‌ی خون را در حلق خود احساس می‌کنی و کمی از آن را بیرون می‌اندازی باید قضای آن روزه را به جای آوری؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اگر روزه‌دار مزه‌ی خون را در گلویش احساس کند روزه‌اش مشکلی ندارد حتی اگر آن را زیر کند. اما اگر خون وارد دهانش شود و آن را ببلعد روزه‌اش باطل می‌شود.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «اینجا باید در مورد مساله‌ی خلط سینه و بلغم توضیح دهم، چون بعضی روزه‌داران تکلف نموده و به خود سخت می‌گیرند و اگر احساس کند ته حلقش چیزی هست سعی می‌کند آن را بیرون آورد و این اشتباه است چون بلغم و خلط باعث بطلان روزه نمی‌شود، حتی اگر به دهانش برسد و سپس آن را ببلعد نزد برخی از علما باعث بطلان روزه می‌شود و نزد گروهی دیگر از علما این نیز روزه را باطل نمی‌کند.

اما اگر به حلقش رسید و دوباره پایین رفت روزه را باطل نمی‌کند حتی اگر آن را احساس کند. بنابراین شایسته نیست که انسان خودش را به سختی بیاندازد و تلاش کند هرچه در حلقش هست را بیرون بیاورد» فتاوی الشیخ ابن عثیمین (۱۹/ ۳۵۶).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب