جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

تحریم فروش کلیه

سوال

ما یک بیمار کلیوی داریم و پزشکان تصمیم به پیوند کلیه برای او گرفته‌اند. شخصی از ما خواسته در مقابل دادن کلیه‌اش به او پنجاه هزار ریال سعودی بدهیم. آیا این کار جایز است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«پیوند کلیه برای کسی که به آن نیازمند است در صورتی که از روش مباحی به دست آمده باشد [مانند اهدای عضو] جایز است و برای انسان جایز نیست که کلیهٔ خود یا هر عضوی از اعضای بدنش را بفروشد، زیرا دربارهٔ کسی که شخص آزادی را [به عنوان برده] بفروشد و پولش را بخورد وعید و تهدید در شرع آمده است و فروش اعضای بدن نیز در این وعید داخل است زیرا انسان مالک بدن و اعضای بدن خود نیست. و برای آنکه این کار وسیله‌ای برای قاچاق و خرید و فروش اعضای بدن انسان‌ها نشود. و همچنین باعث تجاوز به ضعیفان و سرقت کلیه‌ها [و اعضای بدن آنها و سپس قاچاق] آن برای طمع در سود مالی نگردد».

«المنتقی من فتاوی الشیخ صالح الفوزان» (۳/ ۶۲)

منبع: سایت اسلام سوال و جواب