دوشنبه 9 محرم 1446 - 15 ژوئیه 2024
فارسی

218764

07-05-2024

حکم فروش جنس با این احتمال که مال خریدار حرام باشد

07-05-2024

281553

20-07-2023

شروط جایز بودن فروش اقساطی خودرو توسط بانک

20-07-2023

9386

15-07-2023

اگر وکیل جنس را بیشتر از قیمت مشخص فروخت، آن اضافه برای کیست؟

15-07-2023

298008

28-09-2022

از خواهرش آپارتمانی را خریده و به او گفته که قیمت آپارتمان اینقدر است اما در واقع خواهرش می‌تواند آن را به قیمت بیشتری بفروشد

28-09-2022

178394

27-08-2022

آیا اجازه دارد اتومبیل کسی که از پرداخت اقساطش ناتوان شده را از مزایدهٔ بانک ربوی بخرد؟

27-08-2022

95464

01-06-2022

فروش تَولیه

01-06-2022

134249

10-05-2022

فروش یک جنس به قیمت‌های متفاوت

10-05-2022

97011

02-05-2022

آیا خرید عطرهای گران قیمت اسراف است؟

02-05-2022

352707

17-12-2021

حکم تعیین هزینهٔ اضافه در برابر پرداخت به هنگام تحویل جنس هنگام خرید از اینترنت

17-12-2021

297787

06-09-2021

حکم طراحی تی‌شرت و مشارکت با آمازون در فروش آن

06-09-2021

301664

24-03-2020

حکم بردن اتومبیل به بازار و عرضهٔ آن به هدف فهمیدن قیمت، نه فروختن

24-03-2020

268635

20-01-2019

جنس را از نزد تاجر برداشته و با قیمتی بالاتر می‌فروشد و سپس قرضش را به او پرداخت می‌کند

20-01-2019

69558

20-12-2016

حکم باز کردن فروشگاه در روز عید کافران

20-12-2016

228381

09-07-2016

خرید و فروش وقف جایز نیست

09-07-2016