یکشنبه 17 ذوالحجه 1445 - 23 ژوئن 2024
فارسی

133081

26-11-2023

اعتقاد سود و زیان رسیدن از اولیاء الله

26-11-2023

20207

04-10-2022

برای همسرش تعویذی از قرآن ساخته تا آن را بپوشد

04-10-2022

215648

24-01-2022

بزرگداشت قبور و تبرک جستن از آن و ماندن نزد قبرها به این هدف حرام است و ممکن است به حد شرک اکبر برسد

24-01-2022

21394

21-12-2021

حکم نماز در مسجدی که در آن قبر قرار دارد

21-12-2021

283894

15-08-2021

حکم استفاده از اپ‌ها و سایت‌هایی که مدعی شناخت ویژگی‌های شخصیتی دوستان شخص هستند

15-08-2021

292473

26-07-2021

حکم گفتن جملهٔ «ای رمضان برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن»

26-07-2021

32863

26-06-2021

قبلا به نزد پیش‌گو رفته و می‌پرسد آیا می‌تواند توبه کند؟ و چگونه توبه کند؟

26-06-2021

8291

22-06-2021

حکم رفتن به نزد ستاره شناسان و باور کردن آنان

22-06-2021

45694

19-07-2020

معنای سخن پیامبر ﷺ که: «بیماری منتقل نمی‌شود»

19-07-2020

10083

05-06-2020

تبرک جستن از علما و صالحان و آثارشان

05-06-2020

237728

13-01-2020

حکم گفتن «چهره‌ات برای ما خوش بود» (معادل خوش یمن بودی)

13-01-2020

10543

28-11-2019

احکام تمیمه و آویزان کردن آن، و اینکه آیا تمیمه باعث در امان ماندن از چشم‌زخم و حسد است؟

28-11-2019

11998

22-11-2019

گذاشتن امانات نزد قبور اولیا برای محافظت از آن

22-11-2019

9359

18-11-2019

وارد شدن ریا در عبادت

18-11-2019

34817

12-11-2019

حقیقت شرک چیست، و شرک چه انواعی دارد؟

12-11-2019