شنبه 9 ذوالحجه 1445 - 15 ژوئن 2024
فارسی

حکم گفتن «چهره‌ات برای ما خوش بود» (معادل خوش یمن بودی)

سوال

گفتن این‌که چهره‌ات برای ما خوش بود هنگام رخ دادن یک امر خوشحال کننده چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

این‌که شخصی به دوستش بگوید: چهره‌ات برای ما خوش [یمن] بود اگر از باب خوش‌یمنی و خوش‌بینی باشد اشکالی در آن نیست. ممکن است برای انسان امری خوشحال کننده پیش بیاید و در همین حین تصادفا کسی یا کسانی وارد شوند و صلاح آن شخص یا خوش‌رویی و بشاشت چهره‌اش یا نام نیکش را به فال نیک بگیرد.

ابوداوود (۳۹۲۰) از عبدالله بن بُرَیده از پدرش روایت کرده که گفت: پیامبر چیزی را به بدشگون نمی‌دانست و هر گاه می‌خواست کسی را برای کاری بفرستد نامش را می‌پرسید پس اگر آن را نیکو می‌یافت شاد می‌شد و شادی را می‌شد از چهره‌اش دید و اگر نامش را بد می‌یافت می‌شد کراهت را در چهرهٔ ایشان دید و هرگاه وارد شهری یا روستایی می‌شد نامش را می‌پرسید، پس اگر نامش را می‌پسندید شاد می‌شد و شادی در چهره‌شان مشخص می‌شد و اگر نامش را بد می‌یافت کراهت آن در چهره‌شان نمایان می‌شد.

آلبانی در صحیح أبي داود آن را صحیح دانسته است.

همچنین بزار (۴۳۸۳) از بُرَیده ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده که گف: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: اگر فرستاده‌ای را به نزد من بفرستید کسی را که خوش‌رو و خوش‌نام است بفرستید آلبانی در الصحیحة (۱۱۸۶) آن را صحیح دانسته است.

مناوی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

به سبب خوش فالی و خوش یمنی برای خوش رویی و خوش نامی او (التیسیر: ۱/ ۵۷).

شیخ آلبانی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از روی خوش یمنی بر خوش رویی فرد تاکید کرده کرده است.

از شیخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ پرسیده شد:

حکم سخن کسی که به دوستش می‌گوید: چهره‌ات برایم خوش [یمن] بوده چون از وقتی که آمدی کار و کاسبی و سلامتی‌ام رو به بهبود است، چیست؟

پاسخ داد:

اشکالی ندارد، این از خوش یمنی و خوش بینی است.

والله تعالی اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب