چهارشنبه 11 محرم 1446 - 17 ژوئیه 2024
فارسی

فرزند توانایی مالی دارد و پدر می‌خواهد به جای او زکات فطر بدهد

سوال

پدری می‌خواهد زکات فطر پسرش را پرداخت کند حال آنکه پسر خودش از نظر مالی تواناست. آن فرزند چکار کند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

تا وقتی که فرزند توانایی مالی دارد خودش زکات فطرش را خارج می‌سازد و اگر پدرش هم به جای او زکات فطر بدهد اشکالی ندارد به ویژه اگر پدر عادت داشته باشد که هر سال به جای فرزندانش فطریه بدهد حتی اگر بزرگ شده باشند و شاغل باشند اما دوست دارد که به عادتش ادامه دهد و چه بسا اگر فرزند به پدر بگوید به جای من زکات نده و خودم می‌خواهم زکات فطرم را بدهم این باعث ناراحتی و دلتنگی پدر شود. یا ادامهٔ فطریه دادن پدر به جای فرزندان شاید برای بعضی از آنها به معنای ادامهٔ ارتباط با فرزند و قرار داشتن او تحت رعایت پدر باشد، بنابراین فرزند اجازه دهد که پدر فرصت انجام آنچه باعث خشنودی اوست را انجام دهد و از الله می‌خواهیم که احوال همه را به صلاح آورد.

منبع: شیخ محمد صالح المنجد