سه شنبه 12 ذوالحجه 1445 - 18 ژوئن 2024
فارسی

37636

31-03-2024

وقتِ ادای زکات فطر

31-03-2024

27015

26-04-2022

آیا هنگام دادن زکات فطر دعای خاصی وجود دارد؟

26-04-2022

3462

25-04-2022

فرزند توانایی مالی دارد و پدر می‌خواهد به جای او زکات فطر بدهد

25-04-2022

27016

24-04-2022

آیا امام مسجد حق جمع‌آوری زکات فطر را دارد و کجا باید آن را توزیع کرد؟

24-04-2022

207225

02-06-2019

سوالاتی دربارهٔ زکات فطر

02-06-2019

27021

01-06-2019

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

01-06-2019

22888

22-06-2017

مقدار زکات فطر، و آیا دادن پول به عنوان فطریه جایز است؟

22-06-2017

12459

19-06-2017

حکم زکات فطر و مقدار آن

19-06-2017

34519

15-06-2017

دادن زکات فطر به جای کارگران

15-06-2017

7175

13-06-2017

حکم خرید غذا برای زکات فطر، پیش از وقت آن

13-06-2017

34516

27-07-2016

حکم کسانی که با وجود توانایی زکات فطر نمی‌دهد

27-07-2016

10526

26-07-2016

پرداخت قیمت زکات فطر به انجمن‌های خیریه در آغاز رمضان

26-07-2016