یکشنبه 8 محرم 1446 - 14 ژوئیه 2024
فارسی

سخن گفتن با نامزد در هنگام روزه

سوال

آیا برای مسلمان جایز است که در حال روزه با نامزد خود حرف بزند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

حرف زدن با نامزد ضوابطی دارد که به شکل مشروح در پاسخ شمارهٔ (13791) آمده است.

اگر این ضوابط رعایت شود به ویژه آنکه از تحریک شهوت در امان باشد و به این صحبت کردن نیاز باشد، جایز است، اما اگر یکی از این ضوابط وجود نداشت این سخن گفتن از نظر شرعی ممنوع است. «و اگر این پا فراتر نهادن از حد [شرعی] در حال روزه باشد بر روزه اثر [بد] می‌گذارد و آن را ناقص می‌کند و در صورتی بدتر و شدیدتر است که در زمانی فاضل رخ دهد، زیرا شایستهٔ روزه‌دار است که روزه‌اش را از هر آنچه در آن خلل وارد می‌سازد و ناقصش می‌کند، حفظ کند».

منبع: شیخ محمد صالح المنجد