سه شنبه 17 محرم 1446 - 23 ژوئیه 2024
فارسی

آنچه برای روزه‌دار اشکالی ندارد

14030

04-04-2024

میان روزه و کوتاه کردن ناخن و تراشیدن موهای زائد ارتباطی نیست

04-04-2024

82308

24-03-2024

پر کردن دندان و گذاشتن دارو بر آن تاثیری بر روزه ندارد

24-03-2024

250902

23-03-2024

حکم اجرای عمل جراحی غیر اضطراری در روز رمضان

23-03-2024

80425

19-03-2024

غذا از معده‌اش به حنجره برمی‌گردد؛ در حال روزه چکار کند؟

19-03-2024

20032

24-03-2023

حکم معاشقه بین زوجین در حال روزه

24-03-2023

108014

16-03-2023

استفاده از مسواک و خمیر دندان توسط روزه‌دار

16-03-2023

93248

11-03-2023

دندانش درد می‌کرد و برای همین روزه‌اش را باز کرده است

11-03-2023

221496

17-04-2022

آیا برداشتن موی بدن با لیزر جایز است؟ و آیا این بر روزه اثر می‌گذارد؟

17-04-2022

155153

29-04-2021

استفاده از مادهٔ ضدعفونی کننده و خوشبو کنندهٔ دهان در اثنای روزه

29-04-2021

13918

20-04-2021

سخن گفتن با نامزد در هنگام روزه

20-04-2021

7310

17-04-2021

به تأخیر انداختن غسل جنابت تا بعد از طلوع فجر در رمضان

17-04-2021

66608

14-05-2020

حکم رفتن به نزد پزشک زنان در رمضان

14-05-2020

12616

10-05-2020

تبریک گفتن به مناسبت آغاز ماه رمضان

10-05-2020

1312

20-05-2019

خمیر دندان اگر به حلق نرسد مشکلی برای روزه ایجاد نمی‌کند

20-05-2019

106495

10-05-2019

حکم آمپول بی‌حسی و جرم‌گیری دندان یا پر کردن و کشیدن آن در هنگام روزه

10-05-2019