Kamis 12 Muharrom 1446 - 18 Juli 2024
Indonesian

Apa Saja Sebab-sebab Bertambahnya Iman?

Pertanyaan

Apa yang menjadi sebab bertambahnya keimanan?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Untuk bertambahnya iman ada beberapa sebab:

Pertama:

Mengenali Allah Ta’ala dengan Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya. Bahwa manusia semakin bertambah mengenal Allah dengan Nama-nama dan sifat-sifat-Nya, akan bertambah iman. Hal ini sudah tidak diragukan lagi. Oleh karenanya anda dapati bahwa para ulama adalah orang-orang yang mengenali Nama-nama Allah dan Sifat-sifat-Nya, sesuatu yang tidak dikenali oleh selain mereka. Maka anda dapati mereka ini lebih kuat keimanan mereka dari pada orang selain mereka dari sisi ini.

Kedua:

Melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang kauniyah dan syar’iyyah, maka manusia selama manusia melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah yaitu para makhluk, maka ia akan menambah keimanan, Allah Ta’ala berfirman:

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

سورة الذاريات: 20-21

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?  (QS. Adz Dzariyat: 20-21)

Dan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini banyak sekali, yaitu; ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia dengan tadabbur dan perenungannya pada alam raya ini akan menambah keimanannya.

Ketiga:

Memperbanyak ketaatan, bahwa manusia setiap kali banyak ketaatannya, hal ini akan menambah keimanannya baik ketaatan ini berupa ucapan atau tindakan, maka berdzikir akan menambah keimanan baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Shalat, puasa, haji akan menambah keimanan juga baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Refrensi: Majmu’ Fatawa wa Rasail Fadhilatu Syeikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin: 1/49.