Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

İmanın Artmasının Sebepleri

Soru

İmanın artmasının sebepleri nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İmanın artışı için bir takım sebeplere sarılmak etkili olacaktır:

Birincisi: Yüce Allah’ı isimleriyle ve sıfatlarıyla tanımaktır. Zira insan Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını bildikçe şüphesiz imanı artar. Bu nedenle Allah’ın isim ve sıfatlarını bilen ilim ehli bunları bilmeyen kişilerden daha güçlü imana sahiptirler.

İkincisi: Allah’ın kainattaki ayetlere/eserlere bakıp ibret almak. Şüphesiz insan Allah’ın yaratıklarına bakıp Allah’ın kudretini idrak ettikçe imanı artar. Yüce Allah şöyle dedi: “Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Kendi (yaratılışı)nızda bile (nice deliller vardır). Hala görmeyecek misiniz?” (Zariyat 20-21) şüphesiz insanın kainattaki ayetleri araştırıp düşünmesi ile ilgili bir çok ayet-i kerime bulunmatadır.

Üçüncüsü: Allah’ın emirlerini yerine getirmek. İnsan eylemsel veya sözel olarak Allah’a ibadet ettikçe imanı artar. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak ve hacca gitmek imanı miktar ve nitelik açısından artırır.

Kaynak: Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin’in fetvaları c. 1 s. 49

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: "Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâili Muhammed b. Salih el-Useymîn"; c: 1, s: 49