Sabtu 20 Shofar 1441 - 19 Oktober 2019
Indonesian

Golongan penerima zakat

222731

06-03-2019

Dia dan Istrinya Mempunyai Harta, Apakah Boleh Membayarkan Zakatnya Kepada Bapak dan Saudara-saudaranya ?

06-03-2019

222551

14-12-2018

Apakah Boleh Mengambil Harta Zakat Untuk Keperluan Tertentu, Padahal Dia Mempunyai Beberapa Bidang Tanah ?

14-12-2018

221870

01-12-2018

Apakah Dibolehkan Membayarkan Zakat Mal Kepada Wanita Tunangannya Karena Keluarganya Banyak Yang Miskin ?

01-12-2018

216434

31-03-2018

Bagaimanakah Hukumnya Kepada Instansi Yang Mengkhususkan Alokasi Tertentu Untuk Kebutuhan Administrasi ?

31-03-2018

179635

19-02-2018

Apakah Boleh Menarik Kembali Zakat Malnya Jika Telah Diberikan Kepada Orang Fakir, Kemudian Diketahui Ternyata Dia Tidak Membutuhkannya

19-02-2018

267380

11-01-2018

Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Ke Rumah Sakit Kanker Untuk Anak-anak

11-01-2018

155578

05-11-2017

Apakah Boleh Menyalurkan Zakat Untuk Mensuplai Makanan Hewan Dan Merawat Kesehatannya ?

05-11-2017

130549

08-07-2017

Apakah Diperbolehkan Membebaskan Tawanan Orang Islam Dari Uang Zakat?

08-07-2017

179539

03-07-2017

Apakah Menantu Perempuan dan Pegawai Yang Bepergian ke Luar Negeri Termasuk Yang Berhak Menerima Zakat ?

03-07-2017

177838

15-06-2017

Apakah Dia Boleh Mengambil Zakat Dari Paman-pamannya Pada Saat Dia Membutuhkan

15-06-2017

106541

12-05-2017

Memberikan sedekah dan zakat kepada non-muslim

12-05-2017

197348

06-05-2017

Hukum Menyalurkan Zakat Untuk Membelikan Mobil Bagi Orang Fakir dan Diasuransikan

06-05-2017

191350

03-05-2017

Apakah Dibolehkan Membayarkan Zakat Pada Yayasan Sosial Untuk Dibelikan Hewan Kurban ?

03-05-2017

215051

29-04-2017

Penyaluran Zakat Pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Untuk Fakir Miskin

29-04-2017

21794

18-02-2017

Daurah-daurah Ilmiah Bukan Termasuk Golongan Penerima Zakat

18-02-2017

Kirim Catatan