Ahad 21 Syawal 1443 - 22 Mei 2022
Indonesian

Janji Dan Nadzar

65694

21-04-2022

Bersumpah Membatalkan Puasa Ramadan

21-04-2022

104077

21-03-2022

Dia Punya Kewajiban Untuk Berpuasa Nadzar, Maka Apakah Boleh Melaksanakan Bersamaan Dengan Puasa Ramadhan ?

21-03-2022

196434

21-05-2021

Siapa Yang Menepati Nazar Ketaatan, Maka Akan Diberi Pahala Atas Melakukan Ketaatan dan Menepati Nazarnya Itu

21-05-2021

291027

16-01-2021

Konsekuensi Bersumpah Untuk Mengerjakan Sesuatu Pada Waktu Tertentu, Namun Ia Belum Melakukannya

16-01-2021

227726

13-06-2019

Meninggal Dunia dan Masih Mempunyai Tanggungan Kaffarat Sumpah

13-06-2019

150466

22-01-2019

Bernadzar Untuk Tidak Bertegur Sapa Dengan Saudari-saudarinya

22-01-2019

2587

22-10-2018

Ringkasan Hukum Dan Macam Nazar

22-10-2018

89677

25-09-2018

Bersumpah Dengan Banyak Sumpah dan Belum Membayar Kaffaratnya

25-09-2018

254760

20-04-2018

Mana Yang Harus Didahulukan; Mengqadha’ Puasa Ramadhan atau Puasa Denda Sumpah atau Nadzar ?

20-04-2018

45676

29-12-2017

Apa Itu Tebusan Sumpah Secara Terperinci

29-12-2017

223059

06-01-2017

Orang Yang Bersumpah Dalam Hati, Apakah Sumpahnya Berlaku

06-01-2017

125811

04-07-2016

Apakah Puasa Kafarat (Tebusan) Sumpah Dapat Dimasukkan Dalam Puasa Enam Hari Bulan Syawal?

04-07-2016

153980

07-02-2016

Apakah Dibolehkan Mengeluarkan Kafarat (tebusan) Sumpah Untuk Orang Yatim Di Panti Asuhan

07-02-2016

92780

18-05-2015

Seseorang Bernazar Puasa Rajab dan Sya’ban dan Ramadan, Namun Tidak Dapat Dia Penuhi Karena Pekerjaannya

18-05-2015

139050

04-04-2015

Apakah Boleh Membayar Denda Sumpah Dengan Makanan Yang Tidak Biasa Ia Makan Namun Cukup Untuk Satu Bulan Bagi Orang Fakir ?

04-04-2015