Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Sağ Ayağı Yıkayıp Kuruttuktan Sonra Sol Ayağını Yıkarsa Muvalat Yapma Şartını İhlal Etmiş Sayılır Mı?

Soru

Abdest alırken sağ ayağımı yıkıyor ve yanımda olan bir kumaş/peçeteyle kuruluyorum ve daha sonra sol ayağımı yıkıyor ve kurutuyorum. Bu uygulama abdestteki muvalat (ardarda) yapma şartına aykırı mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Abdestte muvalat normal zaman içerisinde yıkanan uzvun kendiliğinden kurumadan diğerini yıkamaktır. Bu bağlamda bir uzvu yıkadıktan sonra şiddetli sıcaklık ve rüzgar etkisiyle kuruması veya bir mendil ile kurutmak muvalat şartına aykırı değildir. Bu konuda kriter uzvun normal şartlarda kendi kendine kuruma zamanından fazla sürenin geçmemesidir.

Bazı alimler muvalatı şöyle tanımlar. İki uzvun yıkanması arasında örf ve âdete göre uzun sayılabilecek bir sürenin geçmemesidir. Böylece bu zaman kuruma süresiyle ölçülmez.

İbn Kudame (Keşşaf el Kina 1/105) şöyle der: muvalat, ardarda yapmaktır. Bunda maksat normal sıcaklık ve soğukluk şartlarda bir önceki uzuv kurumandan diğerini yıkamasıdır. Örnek olarak yüzü kurumadan ellerini yıkaması, eller kurumadan başını meshetmesi, başı kurumadan ayaklarını yıkamasıdır. Bunun üzerine her kim sağ ayağını yıkar ve kurutursa ve sonra normal şartlarda ayağın kuruyacağı zaman geçmeden sol ayağını yıkarsa abdesti geçerlidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi