Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Ayın başlangıcı ve sonu, Hilal’ın görülmesine bağlıdır.

Soru

Bazı insanlar Hilalı gördüklerini iddia ederler, buna karşın gökbilimciler ve hesap uzmanları o gece görülemeyeceğini iddia ediyor. Gök bilimciler o kadar gelişmiş cihaz ve ekipmanlarıyla göremediklerini söylerken görenler çıplak gözle nasıl görebiliyor? Veya tam tersi olarak gözle görülmeyip fakat teleskop vb. cihazlarla görülmesi durumda ne yapılır? İnsanlar bu iddialara istinaden oruca başlar mı? Veya bayrama girer mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz Ramazan ayının başlangıcında itimat edilen unsur, Hilal’ın görülmesidir. Veya Hilal görülemediği takdirde Şaban ayını otuz gün tamamlanarak Ramazana başlanır. Sahih hadislerde bu şekilde zikredilmiş ve tüm ilim ehli buna ittifak etmişlerdir: Zira Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüzde oruç tutun. (Şevvâl ayının) hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Şayet Hilal gözükmezse Şaban ayını otuz güne tamamlayın.” (Buhârî 1909, Müslim 1081)

Bu konuda gök bilim hesaplarına itibar edilmez. Bu konuda asıl olan çıplak gözle görülmesidir. Bununla beraber gelişmiş cihazlarla görülse de bu görüş itibar edilir. Bu konuyla ilgili bilgiler (106489) nolu sorunun cevabında cevap verilmiştir.

Hilal çıplak gözle nasıl görüleceği ve gözlemevleri veya cihazlarla nasıl görülmeyeceği iddiası ise, Hilalın gözetimi yer ve zamana bağlıdır. Her şeye rağmen olay, Hilalın görülmesine bağlıdır. Bir veya iki güvenlilir Müslüman Hilalı  ister çıplak gözle ister teleskop gibi cihazlarla gördüklerini söylerlerse bu görmeye itibar edilmesi vaciptir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi