Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Namaz Kıldıktan Sonra Elbisesinde Mezi Görmek

Soru

Sabah, öğlen ve ikindi namazını kıldıktan sonra iç çamaşırımda mezi izini gördüm. Akşam namazından önce elbisemi değiştirdim. Daha önce kıldığım namazlar geçersiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birinicisi: Mezi, şehvet arzusu gerçekleştiğinde yapışkan bir sıvı akar. Bu sıvı necis olup abdesti bozar. Fakat necaseti hafif olup avreti yıkamak ve elbiseye su püskürtmek yeterlidir. Daha detaylı bilgi için (2458 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Aşağıdaki sebeplerden dolayı kıldığın sabah, öğlen ve ikindi namazı geçerli olup iade etmene gerek yoktur, çünkü:

1-Mezinin hangi vakitte çıktığından emin değilsin, zira ikindi namazından sonra da aktığı muhtemeldir. Bu durumda asıl olan geçmiş namazların geçerliliğidir. Alimlerin belirlediği kural şöyledir: Şayet bir kimse ibadetini tamamladıktan sonra geçerli mi değil mi diye şüphe ettiği zaman bu şüpheye itibar edilmez ve asıl olan üzerine bina edilir. Asıl olan geçersizliğinden emin olunmadığı takdirde namazın geçerliliğidir.

2-Necasetin varlığından habersiz namaz kılan veya necasetin varlığından haberi olup daha sonra unutan kimsenin namazı tercihli görüşe göre geçerlidir. (Nevevi el mecmu 3/163)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Yani necasetin kendisine bulaştığını unutur ve selam verdikten sonra hatırlarsa müellife göre namazı tekrar iade eder çünkü namazın bir şartını yerine getirmemiş olur.

Aynı şekilde yıkamayı unutursa. Ancak tüm bu meselelerde tercihli görüşe göre namazı tekrar kılmaz. İster necaseti unutsun ister yıkamayı unutsun veya necaset olduğundan haberi olmasın veya hükmünü bilmesin veya namazdan önce mi sonra mı olduğunu unutsun tüm bunların sonucunda namazı tekrar kılmasına gerek yoktur.

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. 'Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma.” (Bakara/286)

Bu meseleye delil olacak diğer rivayet şöyledir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir defasında necasete bulaşan ayakkabısıyla namaz kılar. Cebrahil bunu kendisine bildirir, Rasulullah ayakkabısını çıkarır ve namazı tekrar baştan kılmamıştır.

Madem bu durum namazın başlangıcını bozmamışsa sonunu da bozmaz. (el Şerhulmumti 2/232)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi