Salı 14 Cemaziyel-Evvel 1445 - 28 Kasım 2023
Türkçe

Parmağı Yara Alan Kişi, Nasıl Abdest Alır

Soru

Ayak parmağımda bir yara oluştu, üzerine sargı sarayım mı? Abdest alırken ne yapayım? Bu durumda mest üzerine mesh etmek caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Yüce Allah’ın abdestte yıkanmasını emrettiği uzuvları yıkamak vacip olup hiç kuru bir bölge kalmayacak şekilde uzvu suyla kaplamak gerekir.

Şayet yıkanması vacip olan uzuvda bir yara olup yıkarken bir zararın olacağı veya iyileşmenin gecikeceğinden endişe edilirse ve yara açık ise üzeri meshedilir, şayet üzeri meshedilemez ise yıkandığı kadarıyla yıkanır, yıkanamayan ve meshedilemeyen yer için de teyemmüm alır.

Şayet yaranın üzerine bir sargı, bant veya suyun ulaşmasını engelleyen bir ilaç koyulmuşsa sargı veya bant üzerine mesheder.

İbn Kudame Rahimehullah: Ahmed bin Hanbel şöyle dedi: Bir kimse abdest alır ve yaraya su ulaşmasından endişe ederse kumaş üzerine mesheder, aynı şekilde yaranın üzerine ilaç sürmüş ve ilacın çıkmasından endişe ederse üzerine mesheder.

El Muğni 1/172-173, el Mevsua el Fıkhiye 17/273)

Daimî Fetva Kurulu alimleri şöyle dedi:

Abdest uzuvlarında bir yara oluşursa ve yıkanması veya meshedilmesi mümkün değilse, yıkama ve mesh işlemi yaranın büyümesine veya iyileşmenin gecikmesine neden olacaksa bu durumda teyemmüm vacip olur. (Daimi Fetva Kurulu 5/357)

Şeyh b. Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Abdest uzuvlarında bir yara oluşursa dört aşama ile değerlendirilir:

Birincisi: Yaranın açık olması ve yıkamanın zarar vermesi, bu durumda yıkanması vaciptir.

İkincisi: Yaranın açık olması ve yıkamanın zarar verip meshetmenin zarar vermemesi durumunda meshetmek vacip olur ve yıkanmaz.

Üçüncüsü: Yaranın açık olmasıyla birlikte yıkamanın veya meshetmenin zarar vermesi durumunda teyemmüm alır.

Dördüncüsü: Bir bant gibi bir şey ile kapalı olması bu durumda, bant veya sargı üzerine meshedilir. Uzvu yıkamasına gerek kalmadığı gibi teyemmüm de almaz.

(Mecmu Fetava ve Resail İbn Useymin 11/121)

Bunun üzerine şayet parmağınız sudan olumsuz etkilenmiyorsa yıkanması vaciptir. Şayet yıkamayla zarar görüyorsa mesh zarar vermiyorsa meshetmek vacip olur. Şayet hem yıkama hem de mesh ile zarar görüyorsa ve üzerini kapatmışsınız bu durumda sargı üzerine meshetmek yeterlidir.

İkincisi:

Mest üzerine mesh konusu ise şöyledir:

Şayet tüm ayağını yıkamış veya yıkayabildiğin kadarını yıkamış ve yaralı bölgeyi mesh etmişseniz ve abdestli bir şekilde mestleri giymişseniz bu durumda mest üzerine meshetmeniz caizdir. Şayet yerleşik iseniz 24 saat, yolcu iseniz üç gün ve üç gece boyunca meshetmeye devam edebilirsiniz.

İbn Kudame şöyle dedi:

Şayet sargı üzerine meshederek taharet üzerine mest giymiş ise mest üzerine mesh yapmak caizdir. Çünkü mest üzerine mesh etmek azimettir. Şayet eksik ise halen eksiklik devam eder. Böylece meshin caizliği devam eder. Bu durum istihaze durumunda olan kadının tahareti nasıl eksikse bu da öyledir. Taharet üzerine sargı sarmış ise sargı üzerine mesh yapmak caizdir. (el Muğni 1/176-177)

İbn Muflih Rahimehullah şöyle dedi:

Şayet taharet üzerine mest giymiş ve sargı üzerine mesh etmişse mest üzerine mesh yapabilir. (el Furu’ 1/198)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi