Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak

Soru

Ben, Ehl-i sünnetten bazı kimselerin, Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun-  öldürülmesi dolayısıyla Twitter'da Râfızilere taziyede bulunduklarına dâir bazı twitler veya onlara: 'Hüseyin'in öldürülmesinden dolayı Allah ecrinizi versin" dediklerini okudum.
Bu davranışın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Ehl-i sünnet ve'l-cemaat, Hüseyin -Allah ondan râzı olsun- ve Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-'in ehli beytine, başkalarından daha evlâ ve daha hak sahibidir. Çünkü Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-'in âilesini, hanımlarını, ashâbını ve soyunu, Allah –azze ve celle-'nin emrettiği gibi aşırıya gitmeden, haktan uzaklaşmadan, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde koruyup muhafaza eden Ehl-i sünnet ve'l-cemaatin tâ kendisidir. Râfızileri, (Ehl-i sünnete karşı) Hüseyin –Allah ondan râzı olsun- veya ehl-i beyt ile üstün kılan bir meziyet veya onlara has bir özellik yoktur ki, Râfızilere taziyede bulunulsun.Aksine bu konuda Râfızilerden uzaklaşmayı ve onların yaptıklarını reddetmeyi gerektiren birtakım aşırılıkları, bid'atları ve dalâletleri vardır.

Râfızilerin mezhebi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için (101272) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

İkincisi:

Râfızilerin yapmakta oldukları Âşûrâ gününü yüceltmek, matem törenleri düzenlemek, hüzünlü olduklarını göstermeleri,Hüseyin'in ölüm yıldönümünde ağlamaları ve câhiliye döneminin ağıt yakmaları gibi davranışlar; sahâbe, tâbiîn ve kendilerine tâbi olunan imamlar gibi seleften hiç kimsenin yapmadığı münker bir bid'attır.

Nebilerden veya Hamza -Allah ondan râzı olsun- gibi şehitlerden birisinin ölüm yıldönümünü ihyâ etmek, Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden ve yolundan olmamıştır. Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem- veya O'nun dışındaki birisinin vefat yıldönümünü ihyâ etmek, selefin yolundan olmamıştır.

Bu davranışta bulunan kimse, bid'at işlemiş, sünnete ve selefi sâlihin yolun aykırı davranmış olur.

Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için (101268) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Nitekim Râfıziler sapıklıklarını daha da arttırmışlar ve bu güne (Âşûrâ gününe), bağrına vurmak, yakaları yırtmak, ağıtlar yakmak, yüze vurmak, omuzlara zincirlerle vurmak, kılıçlarla başları yarmak ve kan akıtmak gibi İslâm dîninde aslı olmayan pek çok çirkin ve münker bid'atlar eklemişlerdir.

Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için (4033) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Yukarıda zikredilen şeylere binaen bir müslümanın, Hüseyin'in ölümü dolayısıyla Râfızilere taziyede bulunması câiz değildir. Çünkü bu, bid'at ve sünnete aykırı bir davranıştır. Ayrıca onlara taziyede bulunmak, onların bu bâtıl davranışlarına destek olmak ve onları onaylamak demektir.

Yine Râfızilere: 'Hüseyin'in öldürülmesinden dolayı Allah ecrinizi versin" demek de câiz değildir. Çünkü Râfıziler bu bid'atlarından dolayı ecir alamazlar. Aksine onlar, azabı hak eden günahkârın tâ kendileridir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi