Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Kurban kesimine niyet eden kimse, sonra vazgeçebilir mi?

Soru

Haccın üçüncü gününde kurban kesmeye niyet etti, fakat kurban seçimi ve kurban kesimini kendisi yapamaması ve onunla birlikte mahrem bulunmaması nedeniyle kurban kesmekten vazgeçebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Kurban kesmenin asıl hükmü, müekked bir sünnet olmasıyla birlikte İslam şiarlarından/sembollerinden biridir. Şeriat bunun yerine getirilmesini teşvik etmiş hatta imkanı olanlar için bazı alimler, vacip olduğunu söylemiştir. Daha detaylı bilgi için  (36432 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Ikincisi:

Kurban kesmek sünnet olduğuna göre her kim  kurban kesmek ister ve daha sonra vazgeçerse bundan dolayı hiç bir sakınca yoktur. Fakat keseceği şeyi belirlerse örnek: “Bu hayvanı keseceğim” diye belirlerse bu durumda onu kesmesi gerekir ve bundan vazgeçmesi caiz olmaz. Çünkü kurbanı belirlemekle kendi mülkiyetinden çıkarmış olur.

Şayet kurbanı kurban niyetiyle alır fakat onu “bu kurbandır” sözüyle belirlemezse alimler onun kesiminin vacipliği hususunda farklı görüş bildirmişlerdir.

Tercihli görüşe göre vacip değildir. Nitekim bir kimse evini vakfetmeye niyet eder ve daha sonra vazgeçerse onun üzerine her hangi bir şey gerekmez, kurban da aynı hükme tabidir.

Daha detaylı bilgi için: el Muğni 9/353, el Mecmu 8/402, el Şerhulmumti 7/466 kaynaklarına başvurabilirsiniz.

Madem henüz kurbanı satın almamışsınız ve belirlememişsiniz sadece niyet etmekle sizin kurban kesmeniz vacip değildir.

Bununla birlikte bir mahremin kurbanı seçmesi ve kesmesi şart değildir. Bilakis güvenebileceğin her hangi bir şahıs veya derneği bu konuda vekil kılabilirsin. Allah’ın izniyle umduğun sevaba ulaşırsın.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi