Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Abdestli olduğu halde çorabını çıkardıktan sonra başka bir çorap giyen, tekrar abdest alırken bu çorabının üzerini mesh eden, sonra da namaz kılan kimsenin namazı sahih midir?

Soru

Ben, abdest aldıktan sonra çorabımı giydim ve yatsı namazını kıldım. Daha sonra sabah namazı için uyandım. Abdest aldım ve çorabımın üzerini mesh ettim. Sonra sabah namazını kıldım. Abdestim henüz bozulmamışken eşim yıkasın diye çorabımı değiştirdim ve yerine başka bir çorap giydim. Sonra öğle namazı vakti gelince abdest aldım ve abdestli olduğum halde çıkarmış olduğum çoraptan bir dakika sonra giymiş olduğum bu çorabın üzerini mesh ettim.Buna göre abdestin geçerli olmasından dolayı öğle namazı sahih midir, yoksa abdestin geçersiz olduğundan dolayı namaz da geçersiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bir kimse, abdest alırken üzerini mesh ettikten sonra mestini veya çorabını çıkarırsa, ilim ehlinin görüşlerinden doğru olanına göre abdesti bozulmaz. Çünkü bir kimse, (abdest alırken) mestinin üzerini mesh ederse, şer'î delil gereği abdesti tamamdır. Buna göre onun abdesti hâlâ vardır.

Nitekim (26343) ve (100112) nolu soruların cevaplarında bunun açıklaması geçmişti.

Bu sebeple bu kimse, abdesti bozan şeylerden birisiyle abdesti bozuluncaya kadar önceki abdesti ile dilediği kadar namaz kılabilir.

Nitekim (14321) nolu sorunun cevabında abdesti bozan şeylerin açıklaması geçmişti.

İkincisi:

Bir kimse, bir farz namazı kıldıktan sonra diğer farz namazın vakti gelir ve abdesti de varsa, tekrar abdest alması gerekmez. Fakat abdestini yenilemesi müstehaptır. Önceki abdesti sahihtir ve bozulmamıştır. Bu kimse, hâlâ abdestli sayılır.

Buna göre; siz abdestli iken birinci çorabınızı çıkarmışsanız, birinci abdestiniz sahihtir ve abdestiniz bozulmadığı sürece bu abdestle dilediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz. Bundan sonra başka bir çorap giymiş, sonra abdest yenilemek için üzerini mesh etmiş ve onunla öğle namazını kılmışsanız, ikinci çorabın üzerine yaptığınız mesh sahih olmaz. Fakat namazınız sahihtir. Çünkü birinci abdestiniz, henüz bozulmamıştır ve abdest yenilemek, önceki abdesti iptal etmez (geçersiz kılmaz). Eğer bundan sonra abdestiniz bozulursa, son giydiğiniz çorabı çıkarmanız, sonra abdest almanız ve çorabınızı tekrar giymeden önce ayaklarınızı yıkamanız gerekir.Bkz: el-Muğnî, c: 1, s: 85), Keşşâfu'l-Kınâ', c: 1, s: 86-87

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi