Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Sırat Köprüsünden Geçiş, İnsanların Amellerine Göre Değişmektedir.

Soru

Sırat köprüsü ile ilgili çıkışı bin sene inişi bin sene olduğu bilgisi doğru mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sırat: Ahirette cehennemin üzerine kurulacak ve bütün insanların üzerinden geçeceği, bir köprüdür. Kimisi göz kırpma süresince, yıldırım gibi, rüzgar gibi, kimisi de hızlı at gibi geçerken, bazıları da hızlı yürüyerek, yavaş yürüyerek, sürünerek geçerken bazılarını da ateş alevleri onu ateşe çeker. Sonuç olarak herkes ameline göre geçer.

Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu’nun rivayet ettiği uzun hadiste şöyle geçmektedir: “… Sonra cehennem'in üzerine köprü kurulacak." Ey Allah'ın Resulü, köprü nedir, diye sordular. Şöyle buyurdu: "Kaypak ve kaygandır. Onda kancalar, çengeller ve Necid'de olan ve “sa'dan” denilen bir de diken vardır. Müminler (köprünün üzerinden) göz kırpması gibi, şimşek gibi, rüzgar gibi, kuş gibi, en asil atlar ve develer gibi geçecekler. Kimisi kurtulmuş ve esenliğe kavuşmuş olacak, kimisi yaralı bereli salınmış olacak, kimisi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olacak. En sonuncusu süründürülerek çekilecek” (Buhari 7439, Muslim 183) Muslim’in rivayetinde Ebu Said şöyle dedi: “Köprü kıldan ince ve kılıçtan keskindir”

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Köprü üzerinde geçenler üç kısımdır: Birincisi ona bir zarar gelmeden kurtulur. İkincisi yaralanır ve kurtulur. Üçüncüsü cehennemin içine düşer.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Sırat, cehennem üzerinde kurulu bir köprü olup kıldan ince ve kılıçtan keskindir. İnsanlar amellerine göre üzerinden geçerler. Dünyada hayır işlemede hızlı olan sırat üzerinden hızlı geçer. Her kim yavaş hareket ediyorsa veya hem iyi hem de kötü amel işlemişse ve Allah onu affetmemişse cehenneme düşer.

Sıratı geçerken insanlar farklı geçer. Bazıları göz kırpması gibi hızlı geçer, bazıları yıldırım gibi geçer, bazıları rüzgar gibi diğerleri de asil at gibi koşar. Bazıları deve yürüyüşü gibi geçer, bazıları ise yürür, bazıları ise sürünürken diğerleri cehenneme düşer. Bu köprü üzerinden sadece müminler geçer. Kafiler ise üzerinden geçmezler. Zira onlar cehenneme direk sürülürler. (şerh Rizyazussalihin 1/470)

Kısacası Müslüman bir kimse dünyada Allah’ın emirlerini yerine getirmede ne kadar hızlı olursa sıratı o kadar hızlı geçer. İbadetleri ve emirleri yerine getirmede ne kadar yavaş hareket ederse o kadar sıratı yavaş geçer.

Soruda geçen bin yıl çıkış ve bin yılda inişte geçeceği ile ilgili sağlam kaynak mevcut değildir. Bize vacip olan kaynağı olan bilgiler öğrenmektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi