Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

İhrama girenin düştüğü hatalar

Soru

Cidde’ye Uçakla geliyoruz. İhram’a girmeyi, Cidde’ye varıncaya kadar erteleyebilir miyiz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hacılar, ihrama girdiklerinde düştükleri hatalar şunlardır:

Birinci husus: İhram’ı Mikattan yapmamak, zira bazı hacılar özellikle hava yoluyla gelenler, Cidde’ye varıncaya kadar Mikattan ihrama girmeyi ihmal eder. Oysa onlar Mikatın üzerinden geçerler, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem herkesin gireceği Mikatı belirtmişti farklı ülkelerden gelen kişiler belirlenen şehrin yönünden geliyorlarsa onlarda aynı Mikattan ihrama girerler. Buhari 1524, Muslim 1181

Sahih el Buhari’de sabit olduğuna göre Ömer bin el Hattab Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Iraklılar, Necd bölgesine mikat olarak belirlediği “Karn el menezil” mikatın yollarından uzak olduğunu söylediklerinde Ömer bin el Hattab şöyle demiştir: Yolunuzda gelirken ayni hizaya geldiğinizde İhrama girin.  Buhari 1531

Bu hadis gereğince aynı hizadan geçmek aynı sınırdan geçmek gibidir.  Aynı şekilde uçakla aynı hizadan geçmek, yanından geçilmesi gerekli mikattan geçmek gibidir. Bunun üzerine ihrama giren kimse mikatın üzerinden veya hizasından geçtiği zaman ihrama girmesi lazım bu sınırı ihramsız geçmesi caiz değildir.

Bu hatayı düzeltmeni yolu: kişinin evinde veya havaalanında yıkanmasıdır. Uçakta elbiselerini çıkarır ve ihram elbiselerini giyer, Mikat hizasına geldiği zaman ihrama girer ve istediği hac veya umre ibadetine yönelik telbiye getirir. Bu ihramı Cidde’ye kadar ertelemesi caiz değildir. Bunu yaptığı takdirde hata yapmış olur ve alimlerin cumhuruna göre Mekke’de bir kurban kesmesi ve bunu fakirlere dağıtması gerekir, çünkü bir vacibi terk etmiş olur.

İkinci husus:

Bazı kişiler terliklerle birlikte ihrama girilmesi gerektiğine inanır, ve şayet ihram esnasında terlikleri giymemişse daha sonra giyemeceğine inanır. Bu yanlış bir anlayıştır. Çünkü terliklerle ihrama girmek vacip olmadığı gibi şartta değildir. Terlik giymediği halde ihram geçerlidir. Terliksiz ihrama girmesi caiz olduğu gibi daha sonra da terlik giyebilir.  Bunda hiçbir sakınca yoktur.

Üçüncü husus:

Bazı kişiler, mutlaka ihram elbiseleriyle ihrama girmesi ve ihramdan çıkıncaya kadar bu elbiseler onun üzerinde kalması gerektiğine inanır. Ayrıca bu elbiseleri değiştirilemeyeceğine inanır ancak bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Şüphesiz ihrama giren kimse sebepli veya sebepsiz olarak ihram esnasında giyilmesi caiz olması şartıyla elbisesini değiştirebilir.

Bu konuda erkek kadın ayırımı bulunmamaktadır. Her kim bir elbise ile ihrama girer ve daha sonra elbisesini değiştirmek isterse bunu yapabilir. Hatta bazı durumlarda elbiseye necaset bulaştığında elbisesini değiştirmesi vacip olur. Veya elbisesi çok kirlendiği zaman necaset olmasa bile daha temiz bir elbise ile değiştirmesi gerekir. Sonuç olarak ihrama giren kişi ihrama girdiği elbisesini değiştirmesinde bir sakınca yoktur.

Dördüncü husus: bazı kişiler ihramdan itibaren İdtiba (idtiba: sağ omuzunu açıkta bırakarak elbisenin iki tarafını sol omuzun üstüne koymaktır) yaparlar ve bazı hacılar bunu ihramdan çıkıncaya kadar devam ettirirler, tabiki bu yanlış bir uygulamadır. Çünkü İdtiba sadece tavafta olur, Sa’y veya tavaftan önceki durumlarda yapılmaz.

Beşinci husus: İhram esnasında iki rekat kılınmasının gerektiğine inanmak, bu da yanlış bir inançtır. Çünkü ihrama giren kişinin ihrama girerken iki rekat kılması vacip değildir. Bilakis bu konuda tercihli görüş ayrıca Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah’unda katıldığı görüşe göre: ihrama özel her hangi bir namazın olmamasıdır. Zira bu Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’den rivayet edilmemiştir.

İhrama girmek isteyen kişi yıkanıp ihrama girdiğinde namaz kılmasına gerek yoktur. Ancak farz namazın vaktinde ise veya vakti yaklaşmışsa ve o da namazını kılıncaya kadar mikatta beklemek isterse bu durumda ihramın namazdan sonra olması daha faziletlidir. Ancak ihramda kasıtlı bir namaz kılması ile ilgili tercihli bir görüş bulunmamaktadır.

Kaynak: "Hacı ve Umrecinin Düştükleri Hatalar Rehberi" adlı kitaptan