Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Ortak olan kimse, sahip olduğu payın zekatını nasıl çıkarır? Nakliye ve maaşlar, zekat tutarından düşürülür mü?

Soru

Ortak çalıştığımız bir işte; bir ürünü 30 TL ye alır ve 34 TL satarız. her ne kadar kar 4 TL gözükse de nakliye, depolama, kira ve çalışan maaşı eklendiğinde ürünün maliyeti 31 TL olur. Bu durumda zekat hesabı için ürün satış tutarından sonra masrafları düşürebilir miyiz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ticaret mallarında zekat, üzerinden bir sene geçmesiyle o gün ürünün satıldığı fiyat ile değerlendirilir. Şayet ticaret malları birkaç ortağa ait olup bir ortağın malı üzerinden bir sene geçtiğinde tüm ticaret mallar hesaplanır ve ortağın bu maldan hissesi belirlenir. Örnek:  %50 veya %25. Şayet bu oran veya nakit, gümüş ve altın gibi diğer varlıklar eklendiğinde nisap gerçekleşiyorsa bu nisabın zekatını verir.

Ticaret mallarında nakliye, çalışan maaşları, elektrik vb. masraflara itibar edilmez. Hatta zekat verecek kimsenin üzerinde olan borç da düşürülmez. Tercihli görüşe göre ticaret malları borçla satın alınmışsa bile zekatı verilir. 

Bu hususta sadece piyasa fiyatına bakılır yani satıldığı fiyat göz önünde tutulur.

Ayrıca sadece üzerinde bir sene geçen malın zekatı verilir. Her ne kadar aynı parayla bir sene içerisinde iki üç defa mal alınıp satılmışsa bile o malın sadece bir kere zekatı verilir. Ve sadece bir sene sonra hazır mevcut malın zekatı verilir. Masrafları ise elde edilen kar, karşılar.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi