Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Orucu Kaza Ettiği Bir Günde Orucunu Bozan Kimse Üç Gün Oruç Mu Tutmalıdır?

Soru

Özürsüz bir şekilde kaza ettiğim bir günde orucu bozdum, ne gerekir? Bazı kimselerin benim sonrasında üç gün oruç tutmam gerektiğini söylediklerini duydum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Vacip olan oruç nedeniyle Ramazan’ın kazasını etmek şöyle ki bir kimsenin şer’î bir özür haricinde bu kazayı bozması caiz olmaz. Dolayısıyla kaza orucuna başladığında ona gerekli olan o kaza orucunu tamamlamasıdır.

Daha geniş bilgi için (39991 ) ve (39752 ) nolu soruların cevabına bakınız.

Ramazan’ın kazası esnasında orucunu bozan kimseye gerekli olan, o günü kaza etmesidir. Şayet bu bozması mazeret olmaksızın olduysa o zaman bu kimseye gerekli olan, kaza etmekle birlikte Allah teala’ya bu günahından dolayı tevbe etmesidir. Ancak zikretmiş olduğun bu bozmanın yerine üç gün oruç tutmaya gelince.. Bunun bir dayanağı yoktur. Yalnızca bazı alimler şunu demiştir: “O kimse için iki gün (kaza) gerekir. Bir gün Ramazan için bir gün kaza için.” Sahih olan; o kimseye yalnızca bir gün oruç tutmasından başka bir şeyin gerekmediğidir.

İbn Hazm rahimehullah el-Muhallâ adlı kitabında şöyle demiştir:

"Ramazan orucunun kazasında kasten orucunu bozan kimseye, sadece bir günden başka kaza gerekmez. Çünkü farz orucun kazasına da kaza orucu gerektiğini söylemek; Allah Teâlâ'nın izin vermediği bir kural/din getirmektir. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak geldiğine göre o, Ramazan'dan tutamadığı günün yerine sadece o günü kaza etmiştir. Dolayısıyla herhangi bir nas veya icma olmadan kaza orucunun üzerine başka bir oruç eklemek câiz değildir." (el-Muhallâ, c: 6, s: 271)

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi