Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Oruçlunun (tedâvi amacıyla) iğne yaptırması

Soru

Ramazan'ın gündüzünde serum veya tedâvi amacıyla iğne yaptırmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Oruçlunun, Ramazan'ın gündüzünde adele ve damardan iğne yaptırmak sûretiyle tedâvi olması câizdir. Fakat oruçlunun Ramazan'ın gündüzünde vücûda gıda veren iğne (serum) yaptırması câiz değildir. Çünkü gıda veren iğne (serum) yaptırmak, yeme ve içme hükmündedir. Ramazan'ın gündüzünde bu tür iğneler yaptırmak, orucu bozmaya teşebbüs sayılır.Eğer, adele ve damardan iğne yaptırma işini, geceleyin yaptırabilirse, bu daha uygun olur.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 252