دوشنبه 11 ذوالحجه 1445 - 17 ژوئن 2024
فارسی

حکم استفاده تزریق برای روزه‌دار

سوال

حکم استفاده از آمپول و سرنگ در روز ماه رمضان به قصد تغذیه یا درمان چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

استفاده از تزریق در عضلات و رگ به قصد درمان در هنگام روزه جایز است و برای روزه‌دار جایز نیست که به قصد تغذیه در هنگام روز رمضان از سرنگ استفاده کند زیرا این در حکم خوردن و نوشیدن است و چنین تزریقی نوعی حیله‌گری برای روزه‌خواری در رمضان به شمار می‌رود اما اگر امکان داشت تزریق را در هنگام شب انجام دهد بهتر است.

و بالله التوفیق

منبع: انجمن دائم پژوهش‌های علمی و فتوا (۱۰/ ۲۵۲)