Salı 21 Cemaziyel-Evvel 1445 - 5 Aralık 2023
Türkçe

Sırasıyla namazı bozan şeyler

Soru

Namazı bozan şeyler, belirli bir sayı ile sınırlı mıdır? Eğer böyle ise sizden bunun açıklamasını ricâ ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Namazı bozan şeyler bilinen hususlardır. Fakat fakihler, namazı bozan şeylerin bazılarında görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Namazı bozan şeyler şunlardır:

1. Abdesti bozan şeyler namazı da bozar.Hades (yellenmek gibi) ve deve eti yemek gibi.

2. Kasten avret yerinin açılması. Fakat avret yeri kasıtsız açılırsa ya da açılan yer az olursa veya çok olur da hemen kapatırsa, namaz bozulmaz.

3. Kıble yönünden çok dönmek.

4. Bedende veya elbisede veya namaz kılınan yerde necâsetin bulunması. Namaz kılan kimse, namaz sırasında necâsetin varlığını öğrenir veya hatırlar da onu hemen giderirse, namazı sahihtir/geçerlidir. Aynı şekilde necâsetin varlığını ancak namazı bitirdikten sonra öğrenirse, namazı yine sahihtir.

5. Zaruret olmaksızın namaz sırasında arka arkaya çok hareket etmek.

6. Namazın rükünlerinden birisini (bilerek veya bilmeyerek) terk etmek. Rükû ve secdeyi terk etmek gibi.

7. Namazın fiilî rükünlerinden birisini bilerek namaza eklemek. (Fazladan) rükû etmek gibi.

8. Namazın rükünlerinden birisini bilerek diğerinden öne almak (takdim etmek).

9. Namazı bitirmeden önce bilerek selâm vermek.

10. Kıraatta bilerek âyetin anlamını değiştirmek.

11. Namazın vâciplerinden birisini hatırında olduğu halde bilerek terk etmek. Namazın birinci oturuşunu bilerek terk etmek gibi. Birinci oturuşu unutarak terk eden kimsenin namazı sahihtir, fakat namazın sonunda sehiv (yanılma) secdesi yapmalıdır.

12. Namaz sırasında niyeti bozmak. Namazdan çıkmayı niyet etmek gibi.

13. Kahkaha ile gülmek. Fakat sadece tebessüm ederek gülmekle namaz bozulmaz.

14. Hatırında olduğu halde bilerek konuşmak.Unutan veya hükmünü bilmeyen kimsenin konuşmakla namazı bozulmaz.

15. (Namaz sırasında) yemek ve içmek.

Bu konuda bkz: Mer'î b. Yusuf el-Hanbelî: "Delilu't-Tâlibi Li Neyli'l-Metâlib".

Abdulaziz b. Baz: "ed-Durusu'l-Muhimme Li Âmeti'l-Umme".

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi