پنجشنبه 14 ذوالحجه 1445 - 20 ژوئن 2024
فارسی

شمار باطل کننده‌های نماز

سوال

آیا باطل کننده‌های نماز عدد مشخصی دارد؟ اگر چنین است لطفا آن را برایم بیان کنید.

متن پاسخ

الحمدلله.

باطل کننده‌های نماز مشخص است و بر حسب اختلاف فقها دربارهٔ برخی از این موارد، تعداد آن مورد اختلاف است. این باطل کننده‌ها چنین است که می‌آید:

۱- هر آنچه وضو را باطل کند، مانند حَدث (باطل شدن وضو و جنابت) و خوردن گوشت شتر.

۲- آشکار کردن عمدی عورت، اما اگر غیر عمدی آشکار شود و آنچه پیدا شده کم باشد یا بسیار باشد اما فوری پوشانده شود، نماز باطل نمی‌شود.

۳- انحرافِ بسیار از قبله.

۴- وجود نجاست بر بدن یا بر لباس یا در محل نماز. حال اگر به وجود نجاست آگاه شود یا در اثنای نمازش به یادش بیاید و فوری آن را بردارد، نمازش درست است اما اگر از آن آگاه نشود مگر پس از نماز، نمازش درست است.

۵- حرکتِ بسیارِ پی در پی غیر ضروری در حال نماز.

۶- ترک یکی از ارکان نماز مانند رکوع و سجود.

۷- اضافه کردن عمدی یک رکن فعلی به نماز، مانند رکوع.

۸- تقدیم عمدی برخی از ارکان بر برخی دیگر (زودتر انجام دادن ارکان).

۹- سلام گفتن عمدی (به پایان رساندن نماز) پیش از پایان آن.

۱۰- تغییر عمدی معنا در قرائت (یعنی به عمد طوری قرآن بخواند که معنایش عوض شود).

۱۱- ترک یکی از واجبات نماز به عمد و از غیر فراموشی، مانند ترک تشهد اول، اما اگر از روی فراموشی باشد نمازش درست است و سجدهٔ سهو انجام می‌دهد.

۱۲- قطع نیت (یعنی آنکه نیت خروج از نماز کند).

۱۳- خندهٔ قهقهه در نماز، اما صرف تبسم نماز را باطل نمی‌کند.

۱۴- سخن گفتن عمدی بدون فراموشی و همراه با علم، اما کسی که از روی فراموشی سخن گفته یا سخن گفتنش از روی جهل بوده نمازش باطل نمی‌شود.

۱۵- خوردن و نوشیدن.

نگا: «دلیل الطالب لنیل المطالب» اثر شیخ مرعی بن یوسف حنبلی (صفحهٔ ۳۴).

و «دروس مهمه» شیخ ابن باز.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب