Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

216947 - Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar Published Date: 2015-08-11 209278 - İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir Published Date: 2015-08-07 220923 - Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü Published Date: 2015-08-03 200177 - Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir. Published Date: 2015-07-18 174753 - Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi Published Date: 2015-06-06 138768 - Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir? Published Date: 2015-05-10 102322 - Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak Published Date: 2015-05-02 12322 - Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü Published Date: 2015-04-30 9304 - Ölüye Fatiha okumak Published Date: 2015-04-26 158315 - Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur? Published Date: 2015-03-13 763 - Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi? Published Date: 2015-03-07 121010 - Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir Published Date: 2014-12-25 159418 - Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü Published Date: 2014-12-07 176341 - Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak Published Date: 2014-12-02 22486 - Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu Published Date: 2014-11-21 22890 - Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur? Published Date: 2014-05-17 106423 - Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü Published Date: 2014-05-08 174715 - Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü Published Date: 2014-04-12 163630 - Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir? Published Date: 2014-04-05 162990 - Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir? Published Date: 2014-03-29