Salı 8 Rebiüs-Sani 1442 - 24 Kasım 2020
Türkçe

Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

9304

25-04-2015

Ölüye Fatiha okumak

25-04-2015

158315

12-03-2015

Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?

12-03-2015

763

06-03-2015

Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?

06-03-2015

121010

24-12-2014

Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir

24-12-2014

159418

06-12-2014

Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü

06-12-2014

176341

01-12-2014

Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak

01-12-2014

22486

20-11-2014

Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu

20-11-2014

22890

16-05-2014

Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur?

16-05-2014

106423

07-05-2014

Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü

07-05-2014

174715

11-04-2014

Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü

11-04-2014

163630

04-04-2014

Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir?

04-04-2014

162990

28-03-2014

Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir?

28-03-2014

159230

21-03-2014

Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir

21-03-2014

157230

16-03-2014

Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır?

16-03-2014

154036

28-02-2014

Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü

28-02-2014