Salı 3 Cemaziyel-Evvel 1443 - 7 Aralık 2021
Türkçe

254760

21-04-2018

Ramazan ayının kazası mı önce tutulur yoksa adak orucu veya yeminin keffareti mi?

21-04-2018

21049

19-09-2015

Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz

19-09-2015

214153

11-07-2015

Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?

11-07-2015

205789

16-06-2015

Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?

16-06-2015

49884

12-06-2014

Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur

12-06-2014

110757

07-06-2014

Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?

07-06-2014

130647

14-10-2013

Üzerinde iki Ramazan orucu kazası olduğu halde ölen anne

14-10-2013

50632

25-08-2013

Bir erkek, Ramazan'dan kalan kaza orucunu tutan hanımıyla cinsel ilişkiye girerse, ikisine ne gerekir?

25-08-2013

7863

11-08-2013

Ramazan orucundan kazası olan bir kimse, altı günlük Şevval orucuna başlayabilir mi?

11-08-2013

4082

22-08-2012

Ramazan bayramının birinci gününden sonra tutulan altı günlük Şevval orucu konusunda bir kadın, âdet görmesi sebebiyle Ramazan'da tutamadığı günleri mi önce kaza edip sonra da altı günlük Şevval orucuna başlamalı? Yoksa ne yapmalıdır?

22-08-2012

26860

15-07-2012

Şek gününü, Ramazan\'dan kalan kaza orucunun niyetine tutmak

15-07-2012

97501

27-07-2011

Yıllarca komünizm rejimi altında yaşayan ve namaz ile orucun ne olduğunu bilmeyen kimselerin namaz ve oruçlarını kaza etmeleri gerekir mi?

27-07-2011

21697

05-07-2011

Ramazan orucunun kazasının arka arkaya tutulması gerekmez

05-07-2011

106484

28-06-2011

Kocasının izni olmadan Ramazan orucunun kazasını tutan kadın

28-06-2011

106488

10-03-2011

Ramazan'da vefat eden babasının yerine oruç tutmalı mıdır?

10-03-2011