یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

آیا زکاتش را به دایی بدهکارش بدهد؟ و آیا به او بگوید که این زکات است؟

سوال

من مقداری پس انداز در بانک دارم که وقت زکاتش فرا رسیده، همچنین دایی‌ای بدهکار دارم که نمی‌تواند قرضش را پس بدهد. آیا برای من جایز است که زکاتم را به او بدهم تا بتواند قرضش را ادا کند؟ آیا دادن زکات به او جایز است؟

ثانیا: آیا دادن زکات به او جایز است بدون آنکه به او بگویم این مال زکات است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اگر دایی تو آنقدر فقیر است که مستحق زکات باشد اشکالی ندارد که همه یا بخشی از زکات خود را به او بدهید و شرط نیست که بگویید این زکات است، مگر آنکه دقیقا از وضعیت او باخبر نیستید [و نمی‌دانید که او مستحق است یا خیر] که در این صورت به او می‌گویید که این زکات است تا آنکه اگر مستحق نیست از روی تعفف از گرفتن آن خودداری کند.

منبع: شیخ سعد الحمید