سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

سوال

اگر بعد از یک هفته، خون‌ ریزیِ نِفاس زن تمام شود و همراه با دیگر مسلمانان چند روز روزه بگیرد و دوباره خون ریزی‌اش برگردد، آیا در این حالت نباید روزه شود؟ و آیا روزهایی که روزه شده و روزه نشده را باید قضا کند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«اگر زنی در عرض چهل روز پاک شود و سپس در همین چهل روز دوباره خون ریزی‌اش عود کند روزه‌اش صحیح است، اما در ایامی که خون می‌آید باید نماز و روزه را ترک کند ـ زیرا این خونِ نفاس است ـ تا آنکه چهل روزش کامل شود و بعد از پایان چهل روز غسلش واجب است حتی اگر پاکی نبیند، زیرا چهل روز بر اساس صحیح‌ترین اقوال علما پایان نِفاس است و بعد از آن [اگر خون همچنان باشد] باید برای هر نماز وضو بگیرد تا آنکه خون ریزی‌اش قطع شود چنانکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مستحاضه را چنین امر کردند و شوهرش می‌تواند بعد از چهل روز با او نزدیکی کند حتی اگر متوجه پاکی نشود، زیرا خونی که بیان شد خون فساد است و مانع از نماز و روزه نمی‌شود و مانع از این نمی‌شود که همسر از همسرش کام بگیرد.

اما اگر خونی که بعد از چهل روز خارج می‌شود هم‌زمان با دوره‌ای است که معمولا حیض می‌شود نماز و روزه را رها می‌کند و آن را خون حیض به شمار می‌آورد. والله ولی التوفیق».

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله.

(فتاوی إسلامیة: ۲/ ۱۴۶).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب