چهارشنبه 11 محرم 1446 - 17 ژوئیه 2024
فارسی

مایعی که به شکل مستمر از زنان خارج می‌شود اثری بر روزه ندارد

سوال

اگر مایعی شفاف مانند آب از زن خارج شود و (سپس بعد از خشک شدن سفید شود) آیا نماز و روزهٔ ما درست است؟ و آیا غسل از آن واجب است؟ لطفا این را به من بگویید چون این مایع بسیار از من خارج می‌شود و متوجه آن بر روی لباس زیرم می‌شوم و روزی دو بار یا سه بار غسل می‌کنم تا روزه و نمازم درست باشد.

متن پاسخ

الحمدلله.

این مایع بسیار از زنان خارج می‌شود و پاک است و نجس نیست و غسل از آن واجب نیست و بلکه تنها وضو را باطل می‌کند.

از شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ در این باره پرسیده شد؛ ایشان چنین پاسخ دادند:

آنچه پس از بررسی برای من آشکار شد این است که مایع خارج شده از زن اگر از مثانه نیست و از رحم بیرون می‌آید پاک است…

این حکم این مایع از جهت پاکی است، یعنی پاک است و لباس و بدن را نجس نمی‌کند.

اما حکم آن از جهت وضو این است که وضو را باطل می‌کند، مگر آنکه خروج آن مستمر باشد که در این صورت وضو را باطل نمی‌کند اما زن باید برای هر نماز وضو نگیرد مگر پس از وارد شدن وقت آن نماز، و سپس جای آن را ببندد. (چیزی بر محل آن بگذارد).

اما اگر خروج آن منقطع بود و عادتش اینگونه بود که در وقت نمازها قطع شود، نماز را به همان وقتی که این مایع قطع می‌شود موکول کند مگر آنکه از خارج شدن وقت نماز بترسد و اگر بیم خارج شدن وقت نماز را داشت وضو می‌گیرد و محل آن را با چیزی می‌بندد و نماز می‌گزارد و تفاوتی میان کم و بسیار آن نیست زیرا همه‌اش از محلی خارج می‌شود که [خارج شدن چیزی از آن] کم و زیادش وضو را باطل می‌کند.

(مجموع فتاوی ابن عثیمین: ۱۱/ ۲۸۴).

منظور از بستن محل این است که بر روی شرمگاه پارچه یا پنبه یا چیزی شبیه آن بگذارد تا خروج این مایع را کم کند و مانع از پخش شدن آن بر لباس و بدن شود.

بر این اساس، نیازی به غسل به سبب این مایع نیست و اثری بر روزه ندارد اما در مورد نماز در صورتی که خروج این مایع مستمر است، واجب است که برای هر نماز پس از وارد شدن وقتش وضو بگیرد.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب