یکشنبه 8 محرم 1446 - 14 ژوئیه 2024
فارسی

آیا امام مسجد حق جمع‌آوری زکات فطر را دارد و کجا باید آن را توزیع کرد؟

سوال

زکات فطر چه هنگام و کجا توزیع می‌شود و آیا جایز است که توسط امام مسجد جمع‌آوری شود سپس بر مستحقان ـ اگرچه بعدا ـ توزیع شود و آیا جایز است که مثلا به مجاهدین در فلسطین فرستاده شود یا در صندوقی برای ساخت مسجد قرار داده شود؟

متن پاسخ

الحمدلله.

وقت زکات فطر شب عید تا پیش از نماز عید است.

جایز است که دو یا سه روز پیش از آن خارجش ساخت و باید به فقرای مسلمان در همان سرزمینی که خارج شده داده شود و جایز است که به سرزمینی که مردمش نیازمندی بیشتری دارند منتقل شود و برای امام مسجد و دیگر امانتداران جایز است که آن را جمع‌آوری کنند و بر فقرا توزیع کنند؛ اما باید پیش از نماز عید به مستحقانش برسد  و مقدار آن تابع تورم نیست بلکه شرع آن را بر اساس صاع (یک پیمانه که تقریبا برابر با سه کیلو است) مشخص کرده. و کسی که برای خودش و کسانی که تحت نفقهٔ او هستند تنها قوت یک روزش را دارد، زکات فطر از او ساقط می‌شود و قرار دادن زکات فطر برای ساخت مسجد یا دیگر پروژه‌های خیریه جایز نیست.

و بالله التوفیق.

منبع: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۹/ ۳۶۹)