چهارشنبه 11 محرم 1446 - 17 ژوئیه 2024
فارسی

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

سوال

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

دادن زکات فطر یک نفر به یک نفر جایز است و همینطور توزیع آن میان چند نفر نیز جایز است.

وبالله التوفیق

منبع: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۲۰۴)