سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

واکسن منژیت، روزه را باطل نمی‌کند

سوال

آیا واکسن منژیت روزه را باطل می‌کند؟

متن پاسخ

الحمدلله.

واکسن منژیت روزه را باطل نمی‌کند و «ایرادی در آن نیست، اما اگر امکان داشت که دریافت واکسن در شب باشد به احتیاط نزدیک‌تر است».

وبالله التوفیق

منبع: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۰/ ۲۵۱)