Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Mesh ederken sol mestten önce sağ mestin üzerini mesh etmenin hükmü

Soru

en, sizin sitenizde mestlerin üzerini mesh etmekle ilgili bir fetvâda, kulakların birlikte mesh edildiği gibi mestlerin üzerinin de birlikte mesh edilmesi gerektiğini okumuştum.Buna göre mestlerin üzerinin birlikte mesh edilmesi farz mıdır yoksa farz değil de sadece daha fazîletli midir? Ayrıca sağ ayağın sağ elle, aynı şekilde sol ayağın da sol elle mi mesh edilmesi gerekir?
Bilindiği üzere çalıştığım işyerinde yerlerin pis olduğu için çoraplarla yere basmam mümkün olmadğından dolayı her ayağımı ayrı ayrı mesh ediyorum.Yani sol ayağımın üzerinde durarak önce sağ ayağımı, sonra da sağ ayağımın üzerinde durarak sol ayağımı mesh ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mestlerin üzerinin birlikte mesh edilmesi sünnettir, farz değildir.

Bazı âlimler, önce sağ ayağın üzeri mesh edilir, demişlerdir. Ama doğru olan görüşe göre, her iki ayağın üzerinin birlikte mesh edilmesidir.

el-Merdâvî "el-İnsaf" adlı kitabında şöyle demiştir:

"Sünnet olan meshin şekli şöyledir: Araları açık bir şekilde el parmaklarını, ayak parmaklarının uçlarına koyulması, sonra da sağ elin, sağ ayağın üzerinden, sol elin de sol ayağın üzerinden incik kemiklerine kadar götürülmesi ve bunun bir defa yapılmasıdır.

"et-Telhis ve el-Bulğa"da şöyle denmiştir:

"Sağ ayağın, sol ayaktan önce mesh edilmesi sünnettir."

Beyhakî'nin rivâyet ettiği hadiste; "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- mestlerinin üzerini bir defa mesh etmiştir. Ben, O'nun el parmaklarının mestlerin üzerinde olduğunu hala görüyor gibiyim."

Bu hadisin zâhiri; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, ayaklarından birisini diğerinden önce mesh etmediğine delâlet etmektedir ki bu, iki ayağından dilediğini önce mesh ederse, yerini bulur (sahih olur)."

Yazarın: "... iki ayağından dilediğini önce mesh ederse, yerini bulur (sahih olur)." Sözü, önce sağ ayağını,sonra da sol ayağını mesh ettiğini zikrettiğin şeyin bir sakıncasının olmadığını göstermektedir.Kolayına gelir de böyle yapmazsan, sadece daha fazîletli olanı terk etmiş olursun.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"...Yani mesh edilen yer, mestin üstüdür. Buna göre sadece elini ayak parmaklarının üzerinden incik kemiklerine kadar götürür. Mesh etme işi, iki elin, her iki ayağın üzerinden yapılır. Çünkü hadisin zâhiri bunu göstermektedir.

Nitekim Muğîre b. Şu'be'nin -Allah ondan râzı olsun- şu sözü buna delâlet etmektedir:

"...Ardından iki ayağının (iki mestinin) üzerini mesh etti."

Muğîre b. Şu'be: "...Önce sağ ayağının (mestinin) üzerini mesh etti." Dememiştir. Aksine "iki ayağının üzerini mesh etti" demiştir.Sünnetin (hadisin) zâhiri işte budur.Farzedelim ki bir kimsenin iki elinden birisi iş görmüyorsa (felç olmuş veya yoksa), önce sağ ayağının üzerini mesh eder, sonra da sol ayağının üzerini mesh eder.Pek çok insan (ayaklarını mesh ederken) her iki eliyle önce sağ ayağının üzerini mesh etmek, sonra da her iki eliyle sol ayağının üzerini mesh etmektedir. Bildiğim kadarıyla bu davranışın dînde hiçbir temeli (dayanağı) yoktur... Bir kimse, mestin üstünü, hangi şekilde mesh ederse, geçerli olur. Fakat burada sözettiğim şey, daha fazîletli olan hakkındadır." ("Müslüman kadın ile iligili fetvâlar"; c: 1, s: 250)

Yine, sağ eliyle, sol ayağının üzerini mesh ederse, bir zararı yoktur.Fakat sünnet olan; sağ ayağın üzerini sağ elle, sol ayağın üzerini de sol elle mesh etmektir. Ancak iki elden birisinde bir hastalık olup da onu kullanamaması bunun dışındadır.

"Keşşâfu'l-Kinâ'"; c: 1, s: 119'da yazar şöyle demiştir:

"... Daha önce geçen Muğîre b. Şu'be'nin hadisi gereği, sağ ayağın sağ el ile mesh edilmesi, sol ayağın da sol el ile mesh edilmesi, sünnettir."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi