Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Adalet sıfatı, yüce Allah’ın fiili mi yoksa zati sıfatlarındandır?

Soru

Adalet sıfatı, yüce Allah’ın fiili mi yoksa zati sıfatlarındandır?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Adalet sıfatının yüce Allah hakkında sabit olması

Abdullah bin Mesud’un hadisinde geçtiği gibi bir adam Rasulullah payları dağıtırken itiraz etmiş buna karşılık Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Allah ve Rasulü adaletli olmazsa kim adaletli olabilir!? (Buhari 3150, Muslim 1062)

Allah’ın sözü adaletle sıfatlandırılmıştır. Nitekim ayette şöyle geçmektedir:” Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.” Enam 115

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: Adalet O’nun sıfatlarındandır. Fiilerinde, sözünde ve mizan da hükmederken sabittir.

Muaz Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre kendisi her hangi bir oturuşta mutlaka şöyle söylerdir: Allah hikmet ve adalet sahibidir. Şüpheli olan helak olur. (Ebu Davud 4611)

İkincisi:

Adalet, zati bir sıfattır:

Şüphesiz yüce Allah, her zaman adalet sahibidir. Geçmişte de gelecekte de ve her zaman adalet sıfatına sahiptir.

Şeyh Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Zati sıfatlar, yüce Allah hakkında ebediyen sabit olan sıfatlardır. Hayat, ilim, kudret, sem’, basar, izzet, hikmet vb. gibi sıfatlar gibi Adalet de onun zati sıfatlarındandır. Her zaman bu sıfatlara sahip olup ondan ayrılmazlar. (el sefariniye 155)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi