یکشنبه 6 ربیع الاول 1444 - 2 اکتبر 2022
فارسی

106464

12-04-2022

در حال روزه خون ریزی نفاسش بازگشته است

12-04-2022

65903

07-04-2022

به سبب گذاشتن آی یو دی پس از پایان نِفاس دچار خونریزی شده است

07-04-2022

108549

05-04-2022

شک دارد که آیا پیش از اذان صبح پاک شده یا خیر؛ آیا نماز و روزه را به جا بیاورد؟

05-04-2022

130021

01-04-2022

خارج شدن چند قطره خون پس از پاک شدن از عادت ماهیانه، حیض به شمار نمی‌آید

01-04-2022

38703

26-03-2022

حامله است و ترشحاتی از او خارج می‌شود؛ آیا نماز را ترک کند؟

26-03-2022

94824

21-04-2021

عادت ماهیانه‌اش به سبب قرار دادن آی یو دی به طول انجامیده است

21-04-2021

7416

13-04-2021

جلوگیری از عادت ماهیانه (پریود) در ماه رمضان

13-04-2021

93772

13-07-2020

دیدن لکه یک روز پس از پایان پریود

13-07-2020

7852

06-05-2020

آیا زنی که در حالت پریود است اجازه دارد روزه بگیرد؟

06-05-2020

226060

15-06-2019

خون نفاس او قطع شده سپس چند قطره خون مشاهده کرد است؛ حکم روزهٔ او در چنین حالتی چیست؟

15-06-2019

146190

11-05-2019

خون‌ریزی زایمان او نه ماه به طول انجامیده و در این مدت نماز نخوانده

11-05-2019

37926

05-05-2019

اگر زنی پیش از طلوع فجر عادت ماهیانه‌اش تمام شود و بخواهد روزه بگیرد

05-05-2019

50308

30-04-2019

اگر زنی قبل از چهل روز از نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان) پاک شد غسل می‌کند و نماز و روزه را انجام می‌دهد

30-04-2019

10052

24-04-2019

زنی که عادت ماهیانه دارد کی روزه بگیرد؟

24-04-2019

83172

24-12-2017

روش غسل کامل و حداقل غسل واجب

24-12-2017