شنبه 17 ذوالقعده 1445 - 25 مه 2024
فارسی

چگونگی غسل جنابت

سوال

روش غسل جنابت چگونه است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

غسل جنابت دو روش دارد: روش کافی و روش کامل.

روش کافی به این صورت است که آب در دهان و بینی بزند و به همه‌ی بدنش آب برساند حتی اگر به صورت یک باره باشد یا آنکه در آب عمیق فرو رود.

روش کامل اینگونه است که شرمگاه خود و آثار جنابت را بشوید، سپس وضوی کامل بگیرد، سپس سه بار بر سر خود آب بریزد تا جایی که به ته موهایش برسد، بعد از آن سمت راست و سپس سمت چپش را بشوید.

منبع: إعلام المسافرین ببعض آداب وأحکام السفر وما یخص الملاحین الجویین، اثر شیخ محمد بن صالح العثیمین، ص ۱۱