جمعه 13 محرم 1446 - 19 ژوئیه 2024
فارسی

خارج شدن چند قطره خون پس از پاک شدن از عادت ماهیانه، حیض به شمار نمی‌آید

سوال

چهار روز از ماه رمضان را روزه شدم، سپس پریود شدم و بعد از گذشت روزهای پریود پاک شدم و روزه را شروع کردم اما چند قطره خون از من خارج شد و سپس متوقف شد و وقتی که پاک می‌شوم و روزه می‌گیرم باز در طول رمضان از من خون خارج می‌شود. در این باره پاسخ چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«اگر آنچه رخ داده چنان باشد که گفتید، قطرات خونی که پس از پاک شدن از عادت ماهیانه خارج شده از جملهٔ حیض به شمار نمی‌آید؛ زیرا خونِ مستمر نبوده [و پس از قطع حیض آمده] بنابراین حکم حیض را نمی‌گیرد و بر شما واجب است که روزه و نماز را به جای آورید و در صورت وجود خون برای هر نماز در وقت آن وضو بگیرید، همانند دیگر کسانی که دچار استحاضه هستند یا کسانی که دچار سَلَس دائم (نَشت ادرار و مدفوع یا باد) هستند و روزهٔ شما در این روزها صحیح است.

انجمن دائم پژوهش‌های علمی و فتوا

شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الفوزان، شیخ بکر ابوزید».

«فتاوی اللجنة الدائمة، المجموعة الثانیة» (۹/ ۸۳)

منبع: «فتاوی اللجنة الدائمة، المجموعة الثانیة» (۹/ ۸۳)