چهارشنبه 11 محرم 1446 - 17 ژوئیه 2024
فارسی

عبادت خاصی برای شب نیمه‌ی شعبان وجود ندارد

سوال

در یکی از کتاب‌ها خواندم که روزه گرفتن نیمه‌ی شعبان بدعت است و در کتاب دیگری خواندم که یکی از روزه‌های مستحب، روزه گرفتن روز نیمه‌ی شعبان است. حال حکم قطعی در این باره چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

درباره‌ی فضیلت شب نیمه‌ی شعبان هیچ حدیث صحیحی که بتوان بر اساس آن حتی در باب فضایل عمل نمود از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت نشده است، بلکه آثاری از برخی تابعین وارد شده و تعدادی حدیث که در بهترین حالت موضوع یا بسیار ضعیفند. این احادیث در بسیاری از سرزمین‌ها که جهل نسبت به علوم شرعی در آن منتشر است، گسترش یافته مبنی بر اینکه اجل‌ها و عمرها در این شب نوشته می‌شود... بنابراین زنده نگه داشتن چنین شبی و روزه گرفتن روز آن و مخصوص گرداندن هرگونه عبادتی برای این روز مشروع نیست و اینکه بسیاری از ناآگاهان این کار را انجام می‌دهند اهمیتی ندارد. والله اعلم. (علامه ابن جبرین رحمه الله)

اما اگر خواست همان عباداتی را که در دیگر شب‌های سال به طور معمول انجام می‌دهد انجام دهد ـ یعنی بدون آنکه بر آن بیفزاید یا کوشش بیشتر نماید و یا عبادت خاصی را انجام دهد ـ کارش اشکالی ندارد. همینطور اگر روز پانزدهم شعبان را بر این اساس که جزو ایام بیض (روزهای سفید) است را همراه با سیزدهم و چهاردهم ماه روزه بگیرد، یا اگر پانزدهم شعبان در روز دوشنبه یا پنجشنبه واقع شد [برای مستحب بودن رو دوشنبه و پنجشنبه] آن را روزه بگیرد کارش اشکالی ندارد. یعنی در صورتی که معتقد نباشد فضیلت یا اجر بیشتری بر کارش مترتب می‌گردد. والله اعلم.

منبع: شیخ محمد صالح المنجد