چهارشنبه 18 محرم 1446 - 24 ژوئیه 2024
فارسی

224247

24-07-2021

نمی‌تواند حیوانات را در حین قربانی شد ببیند

24-07-2021

192448

22-07-2021

نیت کرد که قربانی کند، سپس خواست از نیت خود بازگردد. آیا اجازهٔ چنین کاری دارد؟

22-07-2021

192041

20-07-2021

آیا قربانی کردن حیوان باردار جایز است؟

20-07-2021

317824

18-07-2021

قربانی او را بدون دستورش ذبح کرده‌اند

18-07-2021

20800

16-07-2021

در قربانی شرط است که یک مسلمان و به نیت قربانی آن را ذبح کند

16-07-2021

111322

14-07-2021

آیا مشترک شدن کمتر از هفت نفر در ذبح گاو به عنوان قربانی جایز است؟

14-07-2021

45767

12-07-2021

در قربانی شتر بهتر است، سپس گاو، سپس گوسفند، سپس اشتراک در قربانی

12-07-2021

45544

10-07-2021

یک قربانی برای همهٔ اهل خانه کافی است

10-07-2021

41899

08-07-2021

آن‌چه باید دربارهٔ سن حیوان قربانی مراعات کرد

08-07-2021

83381

06-07-2021

مرد و زن هرگاه قصد قربانی کردند نباید مو و ناخن خود را کوتاه کنند

06-07-2021

170160

04-07-2021

آیا زن مجرد می‌تواند برای خودش قربانی کند؟

04-07-2021

36518

03-08-2019

به زبان آوردن نیت به هنگام ذبح قربانی

03-08-2019

3967

19-07-2019

چگونگی تقسیم قربانی برای خوردن و صدقه

19-07-2019

256227

14-07-2019

ادلهٔ مشروعیت قربانی و آیا این ادله نشان‌گر وجوب است یا استحباب؟

14-07-2019

106630

19-08-2018

حکم یکجا نمودن نیت قربانی و عقیقه

19-08-2018