Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Fitne ve Sıkıntı Zamanlarında Yapılan Zikir ve Dualar

Soru

Savaş ve Müslümanlara saldırı zamanları gibi fitne ve musibet durumlarında yapılan zikir ve dualar var mıdır?

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in fitnelerden sığınması

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem çok kez fitnelerin şerrinden sığınırdı. Zeyd bin Sabit r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

“Fitnelerin açığından ve gizlisinden Allah'a sığının!” (Muslim 2867)

İbn Abbâs r.a.’dan rivayete göre, Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: 

“Yüce Rabbim bu gece en güzel surette bana göründü                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………….. ve: “Ey Muhammed! Namaz kıldığında şöyle dua et: “Allah’ım iyilikler yapmayı, kötülüklerden el çekmeyi ve yoksulları sevmeyi senden dilerim. Günahlarımı affetmeni, rahmet eylemeni ve tövbemi kabul etmeni dilerim. Kullarını bir fitneye maruz bırakacağın vakit beni o fitnelerden uzak tut yanına al.” (Tirmizî 3233, Elbani 408 El Terğîb ve el Terhîb)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem fitnelerden sığınırdı. Çünkü fitneler sadece zalimleri değil bilakis herkesi etkiler.

Fitne ve sıkıntı duaları:

Fitne ve sıkıntılarla ilgili duaları öğrenmemiz , ezberlememiz ve yaymamız yararımızadır. Kulluk anlamına varmak için duaların anlamlarını öğrenmeliyiz. Bu durumlarda yapılacak dualardan bazıları şöyledir:

1-Ebu Burde b. Abdullah’ın babasından rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir topluluktan korktuğu zaman şöyle dua ederdi: "Allah’ım! Senin, onların karşısına dikilmeni istiyoruz. Onların şerlerinden sana sığınıyoruz." (Ebu Davud 1537, Elbani 1360)

2- İbn Abbas r.a’dan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sıkıntı anında şöyle derdi: “Azîm ve Halîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur . Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbinden, yerin Rabbinden ve kıymetli arşın sahibi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.” (Buhari 6345, Muslim 2730)

3-Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Sıkıntı gideren cümleler şöyledir:

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم.

Anlamı: Halîm ve Kerim olan Allah'tan başka ilâh yoktur, Ali ve Azim olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbinden, yerin Rabbinden ve kıymetli arşın sahibi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.” (Sahih el Cami 4571)

4- Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem savaştığı zaman şöyle dua ederdi:  

“Allah’ım dayanağım sensin, yardımcım sensin! Senin verdiğin güçle düşmanlarla savaşıyorum.” (Tirmizî 3584, Elbani 2836)

5- Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Bir kişinin başına dünya ile ilgili bir sıkıntı veya bela geldiği zaman Zünnûn’un/Yunus'un duasıyla dua ederse sıkıntısı giderilir: “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.” Başka bir rivayette “Müslüman bir adam bu dua ile ettiğinde mutlaka Allah onun duasını kabul eder.” (Sahih el-Câmi es-Sağîr 2065)

6- Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sahabelere korku için bu duayı öğretirdi: "Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım." (Ebu Davud 3893, Elbani 3294)

7-Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Sıkıntıya düşen”in duası şudur:

‘’Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (bile olsa) nefsime bırakma. Durumumu tümüyle düzelt, senden başka ilâh yoktur." (Ebu Davud 5090, Elbani 4246)

8- Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sıkıntı oluştuğunda şöyle dua ederdi: “Ey Hayy u Kayyum olan Rabbim! Rahmetine tevessül ederek bana yardım etmeni istiyorum.” (Câmi es-Sağîr 4791)

9- Resulullah s.a.v, Esma bint Umeys r.anha'ya şöyle demiştir:

"Sana sıkıntı esnasında/ sıkıntıda okuyacağın birkaç kelime öğreteyim mi?" dedi ve “Allah, Rabbim! Ona hiçbir şeyi ortak koşmam." (Ebu Davud 1525, Elbani 1349)

Sahihu’l-Câmi rivayetinde: “Her kime bir sıkıntı, hastalık veya zorluk oluşur ve: “Allah, Rabbim! Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.” derse sıkıntısı giderilir.

Bu hadislere benzer fitne ve korkularda söylenecek dualar mevcuttur. Bu zikir ve dualarla insanın nefsi huzur bulur, Allah’a yakın olur ve bedeninde sağlık görür. Sahih olmayan rivayetlere itibar etmeye gerek yoktur. Zira sahih hadisler bizim için yeterlidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi