پنجشنبه 14 ذوالحجه 1445 - 20 ژوئن 2024
فارسی

باطل کننده‌های روزه

230135

30-12-2020

در صورت خون ریزی در لثه در هنگام نماز باید چکار کرد؟

30-12-2020

50406

18-05-2020

گرفتن خون برای آزمایش، روزه را باطل نمی‌کند

18-05-2020

124200

08-05-2020

قرص‌های زیر زبانی که توسط بدن جذب می‌شود آیا روزه را باطل می‌کند؟

08-05-2020

20135

28-04-2020

خوردن سحری برای درستی روزه شرط نیست

28-04-2020

39752

15-04-2020

گمان کرده که روزهٔ قضا مانند روزهٔ مستحب است و می‌توان آن را قطع کرد

15-04-2020

37650

09-04-2020

استفاده از اسپری آسم روزه را باطل نمی‌کند

09-04-2020

22927

23-05-2019

حکم استفاده از شیاف برای بیمار در هنگام روزه

23-05-2019

22199

22-05-2019

حکم استفاده از قطرهٔ چشم برای روزه‌دار

22-05-2019

232352

19-05-2019

چرا استمنا روزه را باطل می‌کند اما بی‌حجابی و دیگر گناهان باعث بطلان روزه نمی‌شود؟

19-05-2019

8652

16-05-2019

حکم استفاده تزریق برای روزه‌دار

16-05-2019

50308

30-04-2019

اگر زنی قبل از چهل روز از نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان) پاک شد غسل می‌کند و نماز و روزه را انجام می‌دهد

30-04-2019

65736

14-04-2019

ازدواج در ماه رمضان

14-04-2019

275630

11-06-2018

به بیمار گفته که دستگاه نیبولایزر روزه را باطل نمی‌کند؛ سپس دانسته که روزه را باطل می‌کند. چکار کند؟

11-06-2018

274933

07-06-2018

آیا نمونه‌برداری از مایغ مغزی نخاعی در ستون فقرات (پونکسیون کمری) روزه را باطل می‌کند؟

07-06-2018

12425

03-06-2018

بیهوش شدن در حال روزه‌ی رمضان

03-06-2018